Na današnji dan skinuta petokraka sa zastave Srbije

sr-srbija

Na današnji dan 1991. godine Skupština Srbije je donela odluku da državna zastava bude trobojka bez petokrake. Zvezda se na zastavi nalazila od Drugog svetskog rata. Nova revolucionarna vlast, koja se u toku rata izborila za promenu društvenog sistema, unela je u središte tadašnje zastave crvenu zvezdu, simbol pod kojim se borila protiv fašizma. Ukidanje zvezde sa državnih simbola pokazuje antikomunističko političko usmerenje postsocijalističkih vlasti i simboličko brisanje nominalne politike društvene jednakosti.

Print

Preporučujemo

DONIRAJTE

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us