Na današnji dan rođen je Radovan Dragović

radovan_dragovic_1

Na današnji dan 1878. godine rođen je Radovan Dragović, novinar, političar i jedan od vođa radničkog pokreta. Socijalističkom pokretu se pridružuje rano, kao učenik Užičke gimnazije. Živeo je u Zagrebu i Gracu, a po povratku u Beograd sarađuje sa listovima „Napred“ i „Radnički list“, a kasnije postaje urednik „Radničkih novina“. Radio je na osnovanju sindikata i radničkog pokreta koji stoji na klasnim pozicijama. Bio je osnivač i prvi nastavnik u partijskoj školi u Beogradu. Odigrao je značajnu ulogu u stvaranju Srpske socijaldemokratske stranke. Umro je 1906. godine u Beogradu.

 

Print

Preporučujemo

DONIRAJTE

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us