Na današnji dan počelo je NATO bombardovanje SR Jugoslavije.

Most slobode u Novom Sadu nakon bombardovanja 1999. godine

Na današnji dan 1999. godine počelo je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Nakon neuspelih dogovora između srpskih, albanskih i predstavnika zapadnih sila u Rambujeu, te napada policije i vojske na albanske civile na Kosovu, otpočela je vojna intervencija NATO pakta bez saglasnosti Saveta bezbednosti UN bombardovanjem najpre vojnih objekata, a ubrzo i privrednih, civilnih objekata i infrastrukture. Paralelno sa vazdušnim napadima NATO-a na teritoriji Kosova je zaoštren sukob između državnih policijskih i vojnih snaga i Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Bombardovanje je završeno nakon 78 dana potpisivanjem sporazuma o Vojske Jugoslavije sa Kosova i Metohije i usvajanjem Rezolucije 1244. Brojem stradalih za vreme bombardovanja se manipuliše, te ne postoji zvaničan podatak oko koga postoji opšta saglasnost – procene se kreću od oko 700 žrtava (vojnih i civilnih) do nekoliko hiljada, koliko procenjuju srpski političari.

Print

Preporučujemo

DONIRAJTE

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us