Impressum:

Mašina – proizvodnja društvene kritike
www.masina.rs​
Registarski broj: IN000224

Izdavač: Kontekst,
Đorđa Lobačeva 7, 11080 Zemun

E-mail redakcije: info@masina.rs
Glavni urednik: Marko Miletić
Izvršni urednici: Vida Knežević, Andraš Juhas
Administratorka projekta: Mirjana Dragosavljević
Lektura: Staša Mijić, Jelena Lalatović
Vizuelni identitet: Andreja Mirić
Web administrator: Miloš Miletić
Fotografija: Kamerades

Fotografije grupe Kamarades objavljene na portalu Mašina se mogu prenositi i koristiti samo i isključivo kao ilustracije teksta uz koji su or​i​ginalno objavljene

Članovi i članice redakcije: Anica Stojanović, Ana Vuković, Matija Jovanović, Iskra Krstić, Stefan Aleksić, Predrag Momčilović, Marija Jakovljević, Tamara Baković Jadžić, Bojana Tamindžija, Irena Pejić, Jelena Lalatović, Katarina Drajić, Robert Kasumović, Miloš Janković, Nenad Porobić, Katarina Antonić, Luka Petrović

Creative Commons (CC-BY-SA 3.0)

Stavovi izneseni u pojedinim tekstovima ne predstavljaju nužno stavove uredništva.

Print