Impressum:

Mašina – proizvodnja društvene kritike
www.masina.rs​
Registarski broj: IN000224

Izdavač: Kontekst,
Đorđa Lobačeva 7, 11080 Zemun

E-mail redakcije: info@masina.rs
Glavni urednik: Marko Miletić
Izvršni urednici: Vida Knežević, Andraš Juhas
Administratorka projekta: Mirjana Dragosavljević
Lektura: Staša Mijić, Jelena Lalatović
Vizuelni identitet: Andreja Mirić
Web administrator: Miloš Miletić
Fotografija: Kamerades, Mašina

Fotografije grupe Kamarades objavljene na portalu Mašina se mogu prenositi i koristiti samo i isključivo kao ilustracije teksta uz koji su or​i​ginalno objavljene

Članovi i članice redakcije: Ana Vuković, Iskra Krstić, Stefan Aleksić, Predrag Momčilović, Tamara Baković Jadžić, Irena Pejić, Jelena Lalatović, Katarina Drajić, Robert Kasumović, Miloš Janković, Nenad Porobić, Luka Petrović

Creative Commons (CC-BY-SA 3.0)

Stavovi izneseni u pojedinim tekstovima ne predstavljaju nužno stavove uredništva.

Print

DONIRAJTE

Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us