Sloboda izražavanja u vreme vanrednog stanja: zadiranje u suštinu prava na informisanje

Nezavisno udruženje novinara Srbije je objavilo izveštaj „Sloboda izražavanja i medijski pluralizam u vreme vanrednog stanja (Refleksija na aktivnosti iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23)“, u kome se navodi da je tokom vanrednog stanja postojao porast napada na novinare i novinarke i donet niz propisa koji su imali direktan uticaj na rad novinara.

Stavovi građana Republike Srbije o COVID-19 – rezultati istraživanja studenata FPN

Studentkinje i studenti Fakulteta političkih nauka u Beogradu su tokom aprila u Beogradu sproveli istraživanje stavova građana Republike Srbije o COVID-19. Ovo istraživanje pokazuje da su se građani o koronavirusu najviše informisali preko RTS, da veruju kriznom štabu ali ne i političarima, odnosno da je većina saglasna s donetim merama i pridržavala ih se.

Smatramo da je jako važno da kritičko novinarstvo ostane van komercijalnih interesa.

Podržavajući naš rad individualnim donacijama iz zemlje i inostranstva pomažete nam da ostanemo nezavisni.

Sva podrška je dobrodošla!

 

DONIRAJTE