Aktivisti zahtevali od Eurobanke da ne nameće deložacije

Foto: Iskra Krstić / Mašina
Foto: Iskra Krstić / Mašina

Predstavnici kolektiva Združena akcija krov nad glavom i Kolektivna odbrana stanara danas su nekoliko sati protestovali u poslovnici Eurobanke na Terazijama, u Beogradu.

Ovaj protest je izvršen u sklopu akcije odbrane porodice Maurer od izbacivanja iz stana u ulici Bulevar kralja Aleksandra. Do njega je došlo nakon jutrošnje građanske akcije sprečavanja deložacije u istom stanu.

Namera aktivista je bila da suoče banku sa zahtevom da promeni svoju politiku u aktuelnom i sličnim slučajevima, kada potraživanje počiva na pravno spornim osnovama.

Kako je za Mašinu izjavio Ivan Zlatić, aktivista Krova nad glavom, ovo nije prvi put da Eurobanka insistira na tome da naplati svoja potraživanja bez obzira na to što postoje dokazi da su ona nastala putem prevare lica od kojih se potraživanje naplaćuje.

Silvana Maurer, donedavna vlasnica sporne nekretnine, dostavila je sudu pismene dokaze o tome da je stan kupila 2001-e godine. Na svoju nesreću, nije ga uknjižila. Šest godina kasnije ga je kratko izdavala licu za koje je 2008-e policija ustanovila da je krivotvorilo sopstveni identitet. Lice je, lažno se predstavljajući, po navodima Maurer, krivotvorilo i lična dokumenta i potpis prethodnog (uknjiženog) vlasnika stana, da bi na njegovo ime opteretilo stan hipotekom i podiglo nekoliko kredita, ukupne vrednosti preko 150 000 evra. Nakon toga, lice nestaje bez traga, a banka se za naplatu dospelih potraživanja obraća prethodnom vlasniku.

Foto: Iskra Krstić / Mašina
Foto: Iskra Krstić / Mašina

Iako se Maurer doskora nije pojavljivala ni kao stranka u sporovima koji su zbog opisane prevare nastali, njen stan je prodat na aukciji u maju 2017-e godine. Izvršitelji nakon toga počinju sa nizom pokušaja njenog iseljenja iz stana, od kojih je današnji peti. Nema indikacija da je izvršiteljska firma u zakonskoj obavezi da iseljenje obavi hitno – međutim, ona nema ni zakonske obaveze da ga ne obavi pre okončanja sudskih sporova.

Predstavnici Eurobanke nisu pokazali volju da medijima predstave svoju perspektivu. Međutim, nekoliko predstavnika Krova nad glavom uspelo je da izdejstvuje da razgovara sa njima u prisustvu Nine Maurer, Silvanine ćerke.

Kako je za medije izjavio Zlatić, predstavnik Eurobanke je tokom čitavog razgovora insistirao na tome da se sve odvija u skladu sa politikom Eurobanke:

Važno je da javnost shvati – ovo jeste politika Eurobanke. Taj gospodin je, između ostalog, u jednom trenutku rekao da oni imaju još hiljadu ovakvih slučajeva. Banka, nažalost, nije obavezna da informacije o tim slučajevima da na uvid javnosti.

Zlatić je dodao da sugestija banke da se oštećeni jednostavno žale sudu nije zadovoljavajuća, „sa etičkog, socijalnog, ili bilo kog normalnog stanovišta“ jer je pravosuđe mnogo sporije od postupaka izvršenja.

Aktivista Krova nad glavom Milan Škobić je konstatovao da je ovaj slučaj jedan od mnogobrojnih primera manjkavosti postojeće zakonske regulative, koja sadrži čitav niz pravnih instituta kojima banke štite svoje interese, „Ostavljajući nesrazmeran teret prevare na fizičkim licima. Njima i dalje preti izbacivanje, dok banka svoj račun smatra namirenim“.

Današnji, peti pokušaj iseljenja Maurer bio je zakazan za 9 ujutru, zbog čega su aktivisti u stanu preventivno boravili od sinoć. Oko 10 ujutru je iz policije javljeno da se izvršenje odlaže iz formalnopravnih razloga.

Foto: Iskra Krstić / Mašina
Foto: Iskra Krstić / Mašina

Prethodni članak

Žene nisu jeftina radna snaga

Radna prava u medijima: nema vesti koje zaustavljaju proizvodnu traku

Sledeći članak