Astra i Grupa 484 apeluju na veće poštovanje prava migranata

U godini na izmaku izdato je oko 80.000 radnih dozvola, a broj osoba u riziku od različitih vidova eksploatacije je daleko veći, upozoravaju Astra – Akcija protiv trgovine ljudima i Grupa 484 na Međunarodni dan migranata.

„Republika Srbija prepoznala je potrebu i potencijal migracija za unapređenje stanja na tržištu radne snage, uvodeći olakšane procedure za dolazak stranih radnika migranata. Broj radnika migranata iz godine u godinu raste i očekuje se da će do kraja 2023. godine biti izdato oko 80.000 radnih dozvola“, konstatuje se u saopštenju kojim su se na Međunarodni dan migranata, 18. decembar, oglasile organizacije Grupa 484 i Astra – Akcija protiv trgovine ljudima.

Oni ukazuju na to da ih je rad na terenu sa ovom ciljnom grupom, kao i rad na konkretnim slučajevima masovne ili pojedinačne radne eksploatacije pripadnika/ca migrantske populacije u Srbiji, uverio da je broj osoba/migranata u riziku od različitih vidova eksploatacije daleko veći. Astra i Grupa 484 ističu da se Srbija dugi niz godina suočava sa kontinuiranim prilivom migranata koji na njenu teritoriju ulaze neregularno, neretko kao krijumčareni migranti delovanjem kriminalnih i organizovanih kriminalnih grupa.

„Značajan broj migranata boravi bez regulisanog pravnog statusa, što ih čini dodatno ranjivim i izloženim različitim zloupotrebama i potencijalnim rizicima od povreda njihovih prava. Regulisanje njihovog statusa doprineće njihovoj ličnoj bezbednosti, ali i bezbednosti društva u celini“, konstatuje se.

Grupa 484 i ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima smatraju da je od ključnog značaja da svi akteri, a posebno nadležne državne institucije, prepoznaju rizike i izazove sa kojima se migranti suočavaju i da pravovremeno preduzmu odgovarajuće mere kojima će uočeni izazovi adekvatno adresirati, zaštiti ljudska prava migranata/kinja; i kojima će im se garantovati sigurno okruženje u kojem će imati priliku da razvijaju svoje potencijale, doprinoseći i razvoju društva Republike Srbije, čiji deo postaju.

Na međunarodni dan migranata organizacije žele da istaknu važnost poštovanja prava svih migranata, kao i prepoznavanja izazova i rizike sa kojima se suočavaju; i istovremeno ukažemo na značaj preduzimanja aktivnosti kojima se podržavaju dostojanstvene, regularne i sigurne migracije.

I.K.

Prethodni članak

Poljoprivrednice: Država bi morala da bolje informiše i zaštiti stanovništvo i zemlju

Borba protiv menstrualnog siromaštva u Srbiji

Sledeći članak