ASTRA: Upitno poštovanje žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima

ASTRA, organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika eksploatacije i trgovine ljudima je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima koji se obeležava 30. jula, objavila analizu sudske prakse za 2020. godinu. Analiza pokazuje nastavak negativnih trendova koji se „iz godine u godinu ponavljaju“.

prolaznici na ulici

„Analiza sudske prakse za krivična dela posredovanje u vršenju prostitucije, trgovina ljudima i trgovina maloletnim licima radi usvojenja“, koju ASTRA već jedanaest godina unazad sprovodi na godišnjem nivou pokazuje kakav je položaj žrtava trgovine ljudima u pravosudnom sistemu Srbije. „Nažalost, ovogodišnja Analiza koja se odnosi na slučajeve iz 2020, potvrđuje dosadašnje negativne trendove u ovoj oblasti, uz jedan, da ga tako nazovemo, tračak nade ili svetli primer.“ navodi se u saopštenju.

Prema rezultatima analize koju je sprovela ASTRA, pokazalo se da se kazne za krivično delo trgovine ljudima redovno izriču u visini zakonskog minimuma, iako je zaprećena kazna za ovo krivično delo od 3 do 12 godina zatvora: „Osim toga, izricanje kazni ispod zakonskog minimuma, u trajanju ispod 3 godine, takođe nije nepoznanica, tako da je 17% počinilaca dobilo kaznu kraću od tri godine.“ navodi se u saopštenju.

Iz ASTRE navode da se tokom prethodne tri godine može uočiti porast udela seksualne eksploatacije u krivičnim postupcima vezanim za trgovinu ljudima uz stalni porast broja presuda donetih prihvatanjem sporazuma o priznanju krivičnog dela: „Od ukupno analizirane 22 presude, 13 presuda je doneto prihvatanjem sporazuma o priznanju krivičnog dela, 9 presuda se odnosi na krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije (59%), a 4 na krivično delo trgovina ljudima (31%). Ova ročišta održavaju se bez prisustva javnosti i čine žrtve ovih krivičnih dela „nevidljivim učesnicima“, jer im je uskraćeno pravo učešća u postupku i ne mogu na bilo koji način uticati na tok i sadržinu sporazuma, čime se dovodi u pitanje ostvarivanje njihovih prava. Optuženi po pravilu dobijaju niske kazne.“

Nastavljen je i porast udela krivičnog dela posredovanje u vršenju prostitucije uz smanjenje udela krivičnog dela trgovina ljudima, što govori da je trend prekvalifikacije krivičnog dela trgovina ljudima u lakše krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije sve aktuelniji, navodi se u saopštenju. Kao značajan podatak ističe se i činjenica da su „u sudskim postupcima vezanim za krivično delo trgovina ljudima sva oštećena lica ženskog pola, dok 60% oštećenih čine maloletna lica, tj. deca.“

U saopštenju se navodi da je u odlučivanju za naknadu materijalne i nematerijalne štete, od ukupno 13 oštećenih lica tokom 2020. godine, samo jednoj oštećenoj u krivičnom postupku dosuđen istaknut imovinsko pravni zahtev, što predstavlja određeni pomak, zaključuju u ASTRI.

„Može se zaključiti da je neophodan nastavak aktivnosti na unapređivanju pravnog, strateškog i institucionalnog okvira u cilju unapređenja položaja žrtava trgovine ljudima, kroz izmene određenih zakonskih rešenja, ali da je neophodna i dosledna primena postojećih pravnih normi, uz kontinuiranu edukaciju zaposlenih u pravosuđu i praćenja pravosudne prakse u vezi sa trgovinom ljudima.“ navodi se u saopštenju.

Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju skretanja globalne pažnje javnosti na sveprisutnost ovog problema je ustanovljen Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija.

Ukoliko ste preživeli trgovinu ljudima i potrebna vam je pomoć možete kontaktirati ASTRA SOS telefon za pomoć žrtvama trgovine ljudima i prevenciju ovog problema na +381 11 785 0000 ili 0800 101 201. Brojevi su besplatni za pozive iz Srbije i dostupni svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

I.P.

Prethodni članak

Održan protest protiv rudnika kompanije Rio Tinto u Loznici

Danas: Geoks dobio duplo više subvencija nego što je platio poreza

Sledeći članak