Konstrakta, egzistencijalna anksioznost i potencijal za mim: I šta ćemo sad?

Na muzičkom planu Konstrakta se koristi sličnim osnovnim vokabularom kao i pesme regionalnog mejnstrima. U čemu „In Corpore Sano” odstupa od proverenih formula i zašto izaziva polemike, analizira muzikološkinja Ksenija Stevanović.

Na muzičkom planu Konstrakta se koristi sličnim osnovnim vokabularom kao i pesme regionalnog mejnstrima. U čemu „In Corpore Sano” odstupa od proverenih formula i zašto izaziva polemike, analizira muzikološkinja Ksenija Stevanović.