O mentalnom zdravlju – iz prve ruke

Uprkos činjenici da se sve češće u javnosti govori o važnosti mentalnog zdravlja, nije uvek lako progovoriti o konkretnim problemima sa kojima se suočavaju mnogi od nas.

Uprkos činjenici da se sve češće u javnosti govori o važnosti mentalnog zdravlja, nije uvek lako progovoriti o konkretnim problemima sa kojima se suočavaju mnogi od nas.