Šta mi socijalisti možemo da naučimo od korporativnog strategijskog menadžmenta?

Kako možemo da zamislimo tranziciju iz kapitalizma u socijalizam? Pol Edler nudi jedno neobično polazište za to razmišljanje i predlaže da obratimo pažnju na menadžerske prakse pojedinih privatnih korporacija.

Kako možemo da zamislimo tranziciju iz kapitalizma u socijalizam? Pol Edler nudi jedno neobično polazište za to razmišljanje i predlaže da obratimo pažnju na menadžerske prakse pojedinih privatnih korporacija.