Četiri godine primene Uredbe o „prinudnom radu“ u Srbiji

pranje ulice

Zvanično obrazloženje za donošenje takve uredbe bilo je da će ona doprineti zapošljavanju najsiromašnijih građana. Odnosno, kako je tada prokomentarisao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin „socijalna pomoć neće biti pomoć nego zarada“, podsećaju iz A11 – Inicijative za ekonomsla i socijalna prava.

Međutim, prema istraživanju inicijative A11 o primeni Uredbe, ona ne dovodi do zapošljavanja korisnika socijalne pomoći – zbog čega je, prema zvaničnom stavu vlade, usvojen taj dokument 2014. godine.

Prema spomenutom istraživanju samo je 138 korisnika socijalne pomoći zasnovalo radni odnos od najmanje 9.436 osoba koje su vršile prinudan rad u okviru mera socijalnog uključivanja.

Uredba predviđa da se radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći po nalogu centra za socijalni rad uključuju u društveno koristan rad, a ukoliko se ne odazovu takvom nalogu, uskraćuje im se ili se smanjuje socijalna pomoć – koja im po zakonu pripada. Takav rad se kvalifikuje kao prinudan, čime se krši Ustav, poručuju iz inicijative A11.

Inicijativa je takođe utvrdila da se centri za socijalni rad rukovode nejasnim i proizvoljnim kriterijumima prilikom odlučivanja o „aktiviraju“ korisnika socijalne pomoći.

Upravo suprotno proklamovanom cilju, kao posledice primene Uredbe pokazuju se narušavanje dostojanstva i stigmatizacija korisnika socijalne pomoći, odnosno umanjenje ili, izravno, gubitak njihovih prava.

Takođe, poslovi koje prinudno obavljaju korisnici socijalne pomoći, poput kopanja kanala i čišćenja zapuštenih grobalja, ne podižu njihove kompetencije niti poboljšavaju mogućnosti za kasnije zapošljavanje.

Iako je više puta inicirana ocena ustavnosti Uredbe, Ustavni sud do danas nije doneo odluku po tom pitanju.

Inicijativa A11 ističe da je odmah nakon usvajanja spornog dokumenta 57 organizacija civilnog društva podnelo zahtev vladi Republike Srbije da hitno obustavi primenu Uredbe, a da ni na ovaj zahtev nikada nije stigao odgovor.

Više informacija o posledicama primene Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći možete pročitati na sajtu inicijative A11.

A.J.

Prethodni članak

Sve je više nesreća na građevinskim radovima – sindikatima zabranjen prilaz gradilištima

„Ni kap vode vam ne damo” – protest u Babušnici

Sledeći članak