Četiri radna dana nedeljno u Srbiji: kompanija ManpowerGroup pokazuje da je moguće

Kompanija ManpowerGroup Srbija juče je medijima saopštila da nakon nekoliko meseci probnog perioda trajno prelazi na četvorodnevnu radnu nedelju uz zadržavanje istih plata za zaposlene.

konferencija za medije

Ova firma je u oktobra 2021. godine počela svoj pilot projekat četvorodnevne radne nedelje sa ciljem da „manji broj radnih sati dovede do srećnijeg, zdravijeg i angažovanijeg kadra“ kako se navodi u saopštenju.

Tokom pilot projekta sprovedeno je istraživanje o učincima koje kraća radna nedelja ima na zaposlene i poslovanje kompanije, a rezultati su doveli do trajnog usvajanja koncepta četvorodnevne radne nedelje.

Nalazi istraživanja su pokazali da je došlo do veće angažovanosti i produktivnosti zaposlenih, 90,5% zaposlenih je izjavilo da su osnaženi da efikasnije obavljaju svoje radne aktivnosti. Čak 97% zaposlenih je primetilo pozitivan uticaj na balans privatnog i poslovnog života, dok je kompanija zadovoljna porastom procenta onih koji svoju budući karijerni put vide u ostanku u ManpowerGroup.

Ustanovljeno je i da će novi radni režim doprineti i ekološkom aspektu poslovanja jer će potrošnja energije biti smanjena, a kompanija će biti atraktivnija za nove kadrove.

Probni period sa skraćenim radnim vremenom je pokazao i da će kompanija morati da obezbedi dežurstva određenog broja ljudi tokom petog neradnog dana kako bi se obezbedio kontinuitet poslovanja u okruženju u kojem je dominantna petodnevna radna nedelja.

„Sa pravnog aspekta projekat četvorodnevne radne nedelje predstavlja benefit za sve zaposlene, čime se od strane kompanije ManpowerGroup Srbija iz ugla poslodavca, svim zaposlenima daju veća prava od prava koja su definisana zakonskim odredbama, na osnovu čega zaposleni zadržavaju sva svoja prava kao da rade u sistemu petodnevne radne nedelje“, izjavio je Srđan Botorić, rukovodilac pravne službe, ManpowerGroup Srbija.

Zanimljivo je da ovaj nesumnjivo pozitivan iskorak dolazi upravo iz kompanije koja je posrednik u angažovanju radnika u različitim firmama sa naglaskom na „fleksibilne modele poslovanja“ koji za radnike često ne znače ni sigurno zaposlenje, ni pristojna primanja, a svakako ne kraće radno vreme.

Ipak, zastupnik kompanije ManpowerGroup, Aleksandar Hangimana, izražava spremnost da pomognu drugim pravnim licima u usvajanju modela četvorodnevne radne nedelje.

„Radujemo se prenošenju iskustva o projektu četiri radna dana i drugim pravnim licima kako bismo zajedničkim snagama tržište rada Srbije i regiona približili najkonkurentnijim evropskim tržištima“, izjavio je Hangimana.

I.K

Prethodni članak

Novom Sadu je potreban GUP po meri građana, a ne SNS-ovo podilaženje tržištu nekretnina

Novinarke protiv nasilja nad ženama: mediji moraju da poštuju zakone i etičke principe

Sledeći članak