Da bi vas institucije primetile morate da dubite na glavi

Stanari novobeogradskih blokova su uspeli da zakažu sastanak sa gradskim podsekretarom za urbanizam, ali tek nakon što su odlučili da ne napuštaju prostorije gradske uprave dok ih neko ne primi, a za to vreme dubili na glavi.

Dok gradske i republičke institucije mogu da nekažnjeno krše zakone i postupaju mimo propisa, da bi se tome uspešno usprotivili građani moraju da pokažu detaljno poznavanje relevantne legislative i magareću upornost u odbrani sopstvenih prava – da, takoreći, dube na trepavicama. Ili da se pobodu na teme.

Upravo za stoj na glavi u kancelarijama gradske uprave odlučio se jedan od stanara novobeogradskih blokova koji se protive bušenju Savskog nasipa. Apsurdno ponašanje i priliči apsurdnoj situaciji. Vlasti mesecima zamajavaju građane, ne odustajući od plana da žrtvuju bezbednost Novog Beograda od poplava interesima nekoliko desetina splavara da se povežu na komunalnu infrastrukturu, i to najkraćim putem, iako bi (ako i zanemarimo pitanje s kojim pravom su splavovi uopšte tamo) instalacije mogle da se postave i na drugom mestu.

Stanari su se od popularno nazvanog „kopanja rupa u nasipu“, koje je (u ovom ciklusu) počelo u martu branili telima i solidarnošću, logičkim dokazivanjem štetnosti bušenja, objašnjavanjem smisla postojanja i posebnosti tehnologije izgradnje nasipa, ne zanemarujući ni pozivanje na propise i pravne propuste gradskih vlasti.

Bušenje je privremeno zaustavljeno odlukom Upravnog suda. Da bi se stvari „isterale na čistac“ građani treba da izvrše uvid u dokumentaciju na osnovu koje je Grad uopšte sam sebi dozvolio da kopa po nasipu. Stanari su ubeđeni da tu ima propusta. Ali, Grad tu dokumentaciju – ne da. Ne da i tačka.

Šta da se radi kad je sve postavljeno naglavačke?

„Mi već nedeljama kao grupa građana koja ima status stranke u postupku pokušavamo da izvršimo uvid u spise predmeta po kome je grad dobio odobrenje za izvršenje radova“, kaže za Mašinu Branislav Tomić, jedan od stanara novobeogradskih blokova koji se organizovano suprotstavljaju ugrožavanju nasipa kopanjem kanala za instalacije.

„Ja sam tamo i plesao. Šta još treba da uradimo da bi nas primili? Situacija je bila apsurdna i zbog toga što smo došli u terminu kada u Sekretarijatu za urbanizam primaju stranke, a nama je Sekretarijat priznao status stranke u postupku, kojoj su po zakonu obavezni da pruže uvid u svu dokumentaciju“, naglašava Dušan Čavić. Kako dodaje, građani su do juče dolazili samo do sekretarice.

„Juče (sedamnaestog maja) smo prvi put rešili da uopšte ne želimo da izađemo iz kancelarije sekretarice podsekretara. Na kraju smo postigli da se smiluju da se čovek pojavi“, objašnjava Tomić.

Aktuelni v.d. podsekretara Sekretarijata za urbanizam Marko Kulić je postavljen nedavno. Kulić je građanima, po Tomićevim rečima, rekao da nije imao vremena da se upozna sa predmetom, ali je iskopirao njihove podneske i zakazao im sastanak za petak, 19. maj, u 11. časova.

„Mi se sad nadamo da ćemo u petak uspeti da pregledamo te spise i da vidimo ono što nam je interesantno“, dodaje Tomić.

Koliko diploma pravnog fakulteta po glavi stanovnika je potrebno za odbranu nasipa?

Tomić podseća na to da su radovi na nasipu počeli devetog marta, a da je tek nedelju dana kasnije, 16. marta, izdato odobrenje o izvršenju radova. Kako su za FoNet tada posvedočili iz neformalnog udruženja Savski nasip, 16. marta se pored iskopa pojavila tabla na kojoj je istaknuto da se radi projekat „Izvođenje radova na rekonstrukciji infrastrukture na savskom keju“ koji obuhvata bokove 58, 70A, 70, 44 i 45. Kao naručilac posla je naveden Grad Beograd – Gradska uprava Beograda, a izvodilo ga je JKP Vodovod (uz policijsko obezbeđenje).

Kako smo ranije pisali, stanari su za N1 tada tvrdili da u praksi nema šta da se rekonstruiše jer na tom mestu infrastrukture nije ni bilo, već da pod krinkom „rekonstrukcije“ Vodovod postavlja sasvim nove cevi.

Tomić naglašava da se za rekonstrukcije ne traži građevinska dozvola nego rešenje o odobrenju radova. Zabunu oko naziva dokumenta je, moguće, kasnije uneo i gradski urbanista Marko Stojčić govoreći o rešenju o odobrenju za izvršenje radova kao o građevinskoj dozvoli. Zbog te zabune je i informacija da su građani 24. marta podneli žalbu na rešenje o odobrenju za izvršenje radova u pojedinim medijima, uključujući i naš portal, pogrešno preneta kao informacija da je podneta žalba na građevinsku dozvolu.

Kako je tada za Mašinu izjavio član udruženja Za naš kej Zdravko Janković:

„Žalbu je podnelo nas 15 građana koji smo neposredno pogođeni i koji imamo pravni osnov za to da budemo stranka u postupku, jer svi živimo u neposrednoj blizini keja. Mi smo i neposredni svedoci te izgradnje“.

„Znamo da nisu priložili sve što je neophodno da bi se dobilo rešenje“

„Mi smo sad hteli da vidimo kakvu su to oni dokumentaciju podneli na osnovu koje su dobili to rešenje. Mi sumnjamo – zapravo, znamo – da oni nisu priložili sve što je bilo neophodno da bi se to rešenje dobilo, ali da je ono ipak izdato“, pojašnjava Tomić.

Kako dodaje, građani su najpre na sporno rešenje uložili pomenutu žalbu: „Oni (vlasti) su tu žalbu odbili, pri čemu je organ koji razmatra našu žalbu ustvari gradsko veće: odnosno gradonačelnik i gradsko veće su odbili našu žalbu“.

Građani su posle toga, po Tomićevim rečima, uputili tužbu Upravnom sudu i ponovo zahtevali da se rešenje poništi. Upravni postupak je u procesu, a građani očekuju da će on trajati mesecima.

Ipak, „sve to vreme radovi su zabranjeni“, kako naglašava Tomić. Naime, sud je doneo i posebno rešenje kojim se odlaže izvršenje radova. To znači da oni ne smeju ništa da rade na nasipu dok sud ne donese konačnu odluku o tome da li će da poništi to njihovo rešenje ili ne“, dodaje Tomić.

Kako smo ranije pisali, upravni sud je četvrtog maja usvojio zahtev za odlaganje izvršenja rešenja o građevinskim radovima, odnosno zabranio dalje izvođenje građevinskih radova na savskom nasipu do konačne odluke po tužbi koju su podneli građani.

Bagerom protiv rešenja Upravnog suda

Ako mislite da je ovoliko dubljenja na trepavicama dovoljno, niste pratili vesti. Podsetimo, gradske službe su osmog maja, uprkos zabrani radova, ponovo pokušale da kopaju:

„U toku ranog jutarnjeg prepodneva je ograđen širok pojas gde se planira kopanje, iako je Upravni sud doneo rešenje o odlaganju izvršenja radova“, alarmiralo je tada građane putem društvenih mreža neformalno udruženje građana Savski nasip osmog maja ujutru. Radove je obezbeđivalo privatno obezbeđenje.

Policija je, kao i početkom marta, odbila da reaguje u korist građana, odnosno „konstatovala da nije došlo do kršenja javnog reda i mira“, a pozvani komunalci nisu reagovali na apel građana da uklone novopostavljenu ogradu i takođe su se ubrzo povukli, nakon što su primili telefonski poziv. Kako je tada konstatovao Janković, komunalni policajci su ispoljili „zavidan stepen nezainteresovanosti“ za rešenje Upravnog suda.

Sve se to dešava i nakon što je 27. marta osam građana u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu podnelo i krivičnu prijavu protiv izvođača radova i naručioca, odnosno NN lica iz JP Beogradski vodovod i kanalizacija i Grada, koji su dali nalog za postupanje kojim se ugrožava bezbednost nasipa.

Foto: Za naš kej / Facebook

Nakon žalbe upravnom sudu i krivičnih prijava, građani podneli i pritužbu na rad gradske uprave Skupštini grada

Građani ništa ne ostavljaju nedovršenim, pa su Skupštini grada 17. maja predali pritužbu na rad gradske uprave. „To je jedan dokument sa 21 pitanjem, pozivanjem i prozivanjem odgovornih ljudi koji su učestvovali u svim tim radovima“, sažima Tomić za Mašinu.

„3) Šta će Gradska skuština preduzeti protiv gradonačelnika i Gradskog veća koji nisu poštovali proceduru u pribavljanju neophodnih dozvola i izvođenje planiranih radova?

4) Šta će Gradska skuština preduzeti protiv gradonačelnika i Gradskog veća zbog pričinjene materijalne štete Gradu usled angažovanka projektantskih frmi i izvođača radova kojima su planirani i izvođeni radovi bez poštovanja Zakona o vodama koji zabranjuje kopanje po nasipu? (…)

12) Šta će Gradska skupština preduzeti protiv Sekretarijata za inspekciju, nadzor i komunikaciju čiji vodni inspektor nije po pozivu građana zaustavio radove iako su se izvodili na vodnom zemljištu bez izdatih vodnih uslova?

13) Šta će Gradska skupština preduzeti protiv Sekretarijata za inspekciju, nadzor i komunikaciju čiji građevinski inspektor nije izdao rešenje o obustavljanju radova na nasipu iako su se izvodili bez pribavljene prijave radova? (…)“, neka su od pitanja sa tri gusto kucane strane pritužbe koju potpisuje devet građana.

„Tu pritužbu smo predali da bi opozicioni odbornici imali priliku da pokrenu pitanje odgovornosti gradonačelnika, Gradskog veća i sekretarijata za inspekciju, njihovih službi koje nisu zaustavile radove, Marka Stojčića koji je obmanjivao javnost, beogradskog Vodovoda i kanalizacije koji su vršili radove bez dozvole, i tako dalje“, sažima Tomić i dodaje:

„Želimo da se ustanovi kolika je materijalna šteta koja je pričinjena gradu. Iako su radovi obustavljeni, oni su rađeni bez dozvole, što znači da je neko tu potrošio pare. Izrađen je čitav projekat. To smo sve mi platili, i to uzaludno, jer to neće moći da se iskoristi jer je nezakonito. Tražimo političku odgovornost“.

Prethodni članak

Srbija mora da zaštiti strane radnike i pozove na odgovornost sve poslodavce koji krše zakon, poručuju iz Astre

Kada će Vlada smeniti v.d. direktorku klinike „Laza Lazarević“, pitao je u Skupštini Robert Kozma

Sledeći članak