Direktiva Evropske komisije obezbeđuje radna prava radnicima preko platformi

Evropska unija donosi zakone koji će, konačno, radnicima koji rade preko digitalnih platformi obezbediti pravni status koji odgovara njihovom stvarnom radnom angažmanu.

Dostavljači platforme Glovo u Beogradu

Evropska komisija je prethodne nedelje izašla sa setom mera za poboljšanje položaja platformskih radnika koje će ovim ljudima omogućiti radna i socijalna prava koja imaju i drugi zaposleni. Ove mere će uzimati u obzir i specifičan položaj onih koji rade preko platfotmi i žele da zadrže status samozaposlenih dok će ujedno i omogućiti radnicima veću zaštitu od „samovolje“ algoritma koji uprvalja određenom platformom.

Direktiva Evropske komisije predlaže niz kriterijuma za određivanje da li je neka platforma stvarni poslodavac radniku, ako platforma zadovoljava makar dva od tih kriterijuma smatraće se da bi ona morala biti poslodavac. Tako bi oni koji rade preko platformi zaista i uživali sva prava koja proističu iz radnog odnosa: pravo na minimalnu zaradu, kolektivno pregovaranje, radno vreme, zdravstvenu zaštitu, pravo na plaćeno odsustvo, bolji pristup zaštiti od nesreća na radu, naknade u slučaju nezaposlenosti ili bolovanja kao i garantovane penzije.

Platforme će moći da ospore to da su određenim radnicima stvarni polsodavci ali teret dokazivanja će biti na njima za razliku od dosadašnje prakse kada su sami radnici morali da dokazuju da zaista obavljaju poslove za platforme.

Direktiva će, takođe, povećati i transparentnost upotrebe algoritama što će pogodovati i onima koji upadnu u kategoriju zaposlenih i onima koji zadrže status samozaposlenih. Platforme će morati da obezbede ljudski nadzor nad poštovanjem radnih prava što će omogućiti lakše osporavanje automatizovanih odluka algoritma.

Direktiva će obavezati platforme koje rade u zemljama članicama EU i da podatke o svojim aktivnostima i zaposlenima dele sa državnim institucijama. Do sada je institucijama bilo teško da isprate ko zaista radi za platforme i kontrolišu poštovanje radnih prava, što je naročito bilo problem sa platformama koje rade u više zemalja.

Uspeh sindikata i stranaka levice

Evropska komisija nije čuvena po potezima koji idu u korist radnicima pa je tako mnoge začudilo objavljivanje ovakve direktive. Međutim, do ovakvih odluka je došlo nakon višegodišnjih pritisaka samih radnika, sindikata i evropskih levih stranaka i pokreta.

„Predugo su platformske kompanije stvarale ogromne profite izbegavajući svoje osnovne obaveze poslodavaca na štetu radnika, istovremeno šireći laž da su radnicima nudile izbor“, izjavio je Ludovik Voet, sekretar Evropske konfederacije sindikata.

On je dodao i da bi „Predlog Komisije trebao konačno radnicima da pruži stvarnu sigurnost oko njihovog radnog statusa. Makar minimalnu zaradu, plaćene odmore i bolovanja i veću nezavisnost od platformi za one stvarno samozaposlene“.

Iako je pretrpela određene izmene, Direktiva je zadržala osnovne zahteve koje je pre godinu dana iznela Levica (GUE/NGL) u Evropskom parlamentu. Leila Čaibi, poslanica Evropskog parlamenta iz redova „Nepokorene Francuske“ (La France Insoumise), koja je i „gurala“ ovaj predlog, je rekla:

„Nije uobičajeno da socijalne pobede dolaze iz Evropske komisije, tako da mislim da je ovo istorijski događaj.“

Protest platformskih radnika u Italiji
Protest platformskih radnika u Italiji, 2018; Foto: Davide Alberani / Flickr

Kakvo je stanje kod nas?

Iako se Srbija „usklađuje“, još uvek je daleko od zakona i direktiva EU kada je u pitanju radno zakonodavstvo. Međutim, to ne znači da lokalni radnici preko platformi, sindikati i progresivne organizacije ne mogu svoje zahteve da usmere ka regulisanju domaćeg zakonodavstva tako da se svim radnicima omogući pogodan radno-pravni status.

Platforme koje rade u Srbiji se obilato koriste domaćim liberalizovanim zakonodavstvom pa su tako ljudi koji rade za aplikacije najčešće angažovani preko agencija koje zatim radnu snagu ustupaju platformama. Ukoliko bi postojao organizovani napor, lako bi se moglo pokazati da recimo kuriri koji na leđima nose brendirane torbe platformi obavljaju upravo osnovnu delatnost tih kompanija pa bi tako trebali da budu zaposleni upravo u tim firmama.

Manji je broj onih koji za platforme obavljaju poslove preko sopstvenih preduzetničkih radnji, odnosno kao samozapoleni. Međutim, tim ljudima je posebno jasno da oni nikako nisu ravnopravni u ugovaranju poslova između njihove firme i platforme, već da su zapravo „lažno samozaposleni“ upravo zato što platforme ne žele da preuzmu obaveze kao poslodavci.

M.M.

Prethodni članak

Prvi strip o pandemiji i neplaćenom kućnom radu

Gladna zemlja, gladna usta – zašto je hrana sve skuplja?

Sledeći članak