Dokle će žene da gube? Rodna segregacija na radu

Brojna istraživanja pokazuju da su žene u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce kada je u pitanju sfera rada. Žene su u nepovoljnijem položaju kako pri zapošljavanju, tako i u čitavim sektorima, ulogama, zanimanjima.

Nezaposlene žene koje se staraju o domaćinstvu imaće zdravstveno osiguranje

Prema tekstu na sajtu Social Europe, u Evropi je postignut napredak u godinama pre pandemije: stope zaposlenosti žena su se povećale. Ipak, više žena nego muškaraca je izgubilo posao kada je Covid-19 udario, navodi se – uglavnom zato što su žene bile brojčano više od muškaraca u sektorima koji su najteže pogođeni posledičnim zatvaranjem.

Prema dotičnoj analizi, obrazac koji je u pitanju se reprodukuje širom evropskog tržišta rada. Prema podacima iz teksta, više muškaraca je zaposleno u industriji, sektoru saobraćaja ili građevinarstva, dok su žene dominantno u sektoru brige i nege – u zdravstvu i obrazovanju, poslovima podrške, usluga i prodaje.

Rodna segregacija i preopterećenje žena na radu je najuočljivije bilo tokom pandemije, jer su žene većinske radnice u zdravstvu i maloprodaji. Autorka analize navodi da rodna segregacija uključuje i muškarce: zaposlenost muškaraca bila je neproporcionalno pogođena gubitkom poslova u građevinarstvu i proizvodnji tokom Velike recesije 2007-09, dok su žene doživele veći gubitak posla tokom pandemije.

Muškarci prema procenama autorke imaju više moći na radnom mestu, pri čemu više muškaraca zauzima ulogu menadžera nego žena: dve trećine zaposlenih je imalo muškog šefa 2021. godine. Ogromna većina muškaraca (80 procenata) ima šefa muškarca dok zaposlene žene imaju jednaku verovatnoću da imaju menadžera ili menadžerku.

U Srbiji je ovaj trend takođe prisutan.

Prema istraživanju „Položaj žena u sindikatima u Srbiji“ udruženja FemPlatz, položaj žena u oblasti rada i zapošljavanja u Srbiji je nepovoljan. „Izražene su rodne nejednakosti na tržištu rada, a rodna dimenzija nedostaje u politikama zapošljavanja. Rodni jaz u stopi zaposlenosti je konstantan, a tržište rada karakteriše rodna segregacija po sektorima i zanimanjima. Postoji rodni jaz u zaradama, a zbog barijera za pomirenje profesionalnog i porodičnog života, kao i zbog nedostatka adekvatnih usluga, žene su mnogo neaktivnije na tržištu rada.“

Istraživanje pokazuje da su žene suočene sa rodno zasnovanom diskriminacijom pri zapošljavanju, ali i na radnom mestu: „Istraživanje o rodno zasnovanoj diskriminaciji prilikom zapošljavanja i rada pokazalo je da je 36% žena i 26% muškaraca prilikom razgovora za posao moralo da odgovori na pitanja o deci, da li imaju ili planiraju da imaju decu, a od oko 7% žena je zatraženo da dostave lekarsko uverenje da nisu trudne.“

Isto udruženje je u Izveštaju o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti za 2020. godinu objavilo podatke da su žene u Srbiji, kao i u svetu, podnele najveći teret u uslovima vanrednog stanja, jer su činile 86% zaposlenih na prvoj liniji, mnoge od onih koje su radile u neformalnom sektoru brige i nege su ostale bez posla, dok su oblasti u kojima su više zastupljeni muškarci (sektor umetnosti, zabave i rekreacije, sektor saobraćaja) bile više pogođene krizom.

Nepovoljni položaj žena na tržištu rada se nastavio i nakon pandemije. Pored toga, u Srbiji živi skoro pola miliona ljudi koji nisu u stanju da zadovolje osnovne životne potrebe. Prema podacima različitih istraživanja rizik od siromaštva nesrazmerno pogađa žene. Feminizacija siromaštva predstavlja dodatnu važnu temu koja je deo kišobrana radnih prava žena.

I.P.

Prethodni članak

Sindikat lekara i farmaceuta: Poziv mladim lekarima da volontiraju tokom specijalizacije je neverovatno potcenjivački

Protest advokata „Ne damo naše Laure“ danas u Novom Sadu

Sledeći članak