Ekonomsko i programsko iscrpljivanje kulturne scene, poručuju iz Asocijacije NKSS

Nadležno Ministarstvo nastavlja već dokazano lošu praksu zakasnelog izveštavanja o rezultatima konkursa koje sve aktere u kulturi dovodi u nezavidan položaj, navodi se u saopštenju Nezavisne kulturne scene Srbije.

Dugogodišnja praksa Ministarstva kulture i informisanja u okviru koje se konkursi za sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva kao i drugih aktera u kulturi raspisuju početkom godine, dok se rezultati čekaju po nekoliko meseci i objavljuju tokom aprila ili maja tekuće godine naišla je na osudu Asocijacije NKSS – Nezavisne kulturne scene Srbije, koja okuplja mnoge organizacije, inicijative i pojedince u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji.

Kako su u jučerašnjem saopštenju naveli, radi se o praksi „ekonomskog i programskog iscrpljivanja i eksploatacije čitave kulturne scene“ kojom se onemogućava akterima u kulturi da svoj rad i programe adekvatno planiraju i realizuju tokom cele godine, dok se same organizacije i umetnici stavljaju u „nestabilan položaj neizvesnosti, dok inače prekarni uslovi rada u polju kulture postaju još teži“:

„U aktuelnoj situaciji nastaviti sa devastirajućom praksom kasnog informisanja korisnika o postojanju i iznosu finansijske podrške za programe tekuće godine je u najmanju ruku neodgovorno prema svima čije interese Ministarstvo treba da zastupa.“

Situacija na kulturno-umetničkoj sceni u Srbiji je dodatno komplikovana zbog aktuelne globalne krize izazvane pandemijom virusa Covid 19, budući da je, kako upozoravaju iz NKSS-a, Vlade Republike Srbije svoje skromne mere za ublažavanje efekata krize u polju kulture usmerila na finansijsku pomoć isključivo samostalnim umetnicama i umetnicima.

U praksi to znači da je iz pomenutih mera veliki broj kulturnih radnika i organizacija civilnog društva u potpunosti izostavljen i da radi pod dodatno otežanim uslovima ograničenih putovanja i fizičkih susreta.

Zakasnelim izveštavanjem o rezultatima konkursa nadležno Ministarstvo, poručuju iz Asocijacije NKSS, nastavlja sa već dokazano lošom praksom, „koja sve aktere u kulturi dovodi u nezavidan položaj“.

Ono što je posebno zabrinjavajuće u ovoj situaciji jeste činjenica da osuđujuće saopštenje Asocijacije NKSS-a dolazi u godini kada je Ministarstvo kulture sa novom ministarkom, Majom Gojković, objavilo dokument o Strateškim prioritetima razvoja kulture Republike Srbije za period 2021. do 2025. godine u kojem se naglašava važnost sistemskog finansiranja i organizacionog podržavanja „nezavisne“ kulturno-umetničke scene (tačka 6).

Zahtev predstavnika NKSS-a da se uvede praksa pravovremene realizacije konkursne procedure koja je organizovana u skladu sa potrebama korisnika i uz „uvažavanje prava na dostojanstven rad svih aktera u polju kulture“, već je ranije u nekoliko navrata bio komuniciran sa predstavnicima Ministarstva kulture, a naročito u povodu nedavnih javnih rasprava o novim izmenama i dopunama Zakona o kulturi.  

Predlog Asocijacije je da se konkursi raspisuju i realizuju u drugoj polovini prethodne godine kako bi programi i projekti mogli da počnu sa realizacijom u prvom mesecu godine za koju se konkuriše. Kako su i naveli u saopštenju:

„Za unapređenje konkursnih procedura smo u više navrata predlagali rešenja, a o njihovoj implementaciji ćemo izvestiti javnost nakon objavljivanja rezultata konkursa.“

U svom saopštenju, NKSS je pozvao i sve druge aktere u polju kulture da se udruže i zajedno izbore za dostojanstvene uslove rada i „odgovorne institucije sposobne da kreiraju razvojni ambijent za sektor za koji su nadležne“.

V.K.

Prethodni članak

Bezbednost na radu je višestruko ugrožena tokom epidemije

Slučaj „Palma“: maloletnice i žene u kandžama moćnika

Sledeći članak