Evropski pokret za vodu podržava borbu za zaštitu reka Stare planine

Foto: Evropski pokret za vode
Foto: Evropski pokret za vode

Sa sastanka Evropskog pokreta za vode, koji je održan u Beogradu prethodnih dana, upućena je podrška borbi protiv izgradnje malih hidroelektrana na Staroj planini.

Učesnici i učesnice sastanka Evropskog pokreta za vode pozvali su Vladu Republike Srbije da zaustavi dalji razvoj projekata malih HE u Srbiji i pokrene široke konsultacije sa stanovništvom ugroženih regija.

Smatramo da Vlada treba pažljivo da razmotri sve uticaje koje projekti malih HE imaju na životnu sredinu i kvalitet života ljudi na tom području.

O posledicama koje će nositi izgradnja malih hidroelektrana, kao i o otporu stanovništva i mišljenjima struke ste već mogli da čitate na Mašini.

Sastanak Evropskog pokreta za vode u Beogradu je okupio aktiviste i aktivistkinje iz dvanaest država (Grčka, Bugarska, Slovačka, Italija, Španija, Portugal, Francuska, Belgija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija) sa namerom da razmene iskustva i ostvare prisniju saradnju između aktivističkih grupa sa Balkana i ostatka Evrope.

Evropski pokret za vode čine udruženja, odbori, pokreti i sindikati iz različitih država Evrope,

ujedinjenih u borbi protiv pretvaranja vode u tržišnu robu i privatizacije vodnih komunalnih usluga, a za vodu kao zajedničko dobro, te za javno i zajedničko upravljanje tim uslugama.

M.M.

Prethodni članak

U potrazi za glavnom železničkom stanicom u Beogradu

Lidl: redovi, borba protiv siromaštva i utabane staze nemačkog kapitala

Sledeći članak