IMPRESSUM

Mašina – proizvodnja društvene kritike
www.masina.rs​
Registarski broj: IN000224

Adresa redakcije:
Trg Nikole Pašića 7
11000 Beograd

Izdavač:
Kontekst
Đorđa Lobačeva 7
11080 Zemun

Glavni i odgovorni urednik: Marko Miletić (marko.miletic@masina.rs)
Izvršni urednici: Vida Knežević (vida.knezevic@masina.rs), Andraš Juhas (andras.juhas@masina.rs)
Koordinatorka: Irena Pejić (irena.pejic@masina.rs)
Administratorka: Mirela Šantić (mirela.santic@masina.rs)
Lektura: Staša Mijić, Jelena Lalatović
Društvene mreže: Jovana Netković
Vizuelni identitet: Andreja Mirić
Web administrator: Vladimir Jerić Vlidi
Fotografija: Kamerades, Mašina

Fotografije grupe Kamarades objavljene na portalu Mašina se mogu prenositi i koristiti samo i isključivo kao ilustracije teksta uz koji su or​i​ginalno objavljene

Članovi i članice redakcije: Iskra Krstić, Anastazija Govedarica Atanasijević, Ana Milosavljević, Stefan Aleksić, Predrag Momčilović, Jelena Lalatović, Katarina Drajić, Robert Kasumović, Nenad Porobić, Luka Petrović, Mirjana Dragosavljević

Creative Commons (CC-BY-SA 3.0)

Stavovi izneseni u pojedinim tekstovima ne predstavljaju nužno stavove uredništva.

Rad Mašine podržavaju:

Pojedine projekte podržava:

Mašina je članica: