Kolektiv škole „Uroš Predić“ u Zrenjaninu zahteva od nadležnih institucija da oformi Radnu grupu

Zaposleni u HPTŠ „Uroš Predić“ osporavaju legitimnost elaborata i odluka na osnovu kojih bi moglo da dođe do toga da se škola rasformira, a učenici i zaposleni rasporede po drugim školama.

Zrenjanin

„U vremenu u kom pokušavamo da se izlečimo od velikih trauma izazvanih nasiljem u školama, nasilje se nastavlja“, poručuje kolektiv HPTŠ „Uroš Predić“ u Zrenjaninu.

Oni podsećaju javnost na to da je 25. januara 2024. godine njihovoj školi u pisanoj formi stigao dopis iz kabineta Gradonačelnika u kom je stajalo: „Stav i interes grada Zrenjanina je da se u školskoj 2024/2025. godini u HPTŠ ‚Uroš Predić‘ ne izvrši upis učenika. Smatramo i dajemo saglasnost da se predviđeni obrazovni profili preraspodele po određenom rasporedu i podnetim zahtevima u Tehničku školu, Medicinsku školu i Srednju poljoprivrednu školu.“

„Planira se gašenje i rastakanje škole. Ova vest unela je nevericu, nemir, nespokoj i nezadovoljstvo, i donela mnoštvo pitanja bez odgovora“, konstatuje kolektiv škole u saopštenju za javnost.

Ko je pisao Elaborat?

Po rečima zaposlenih, poseban detalj je saznanje da se ovakva odluka donosi na osnovu Elaborata, čiji su autori nepoznati. Iako su ga pojedini mediji dobili, Elaborat nije dostupan zaposlenima škole.

„Njime, mimo zakona, daju nalog nekim drugim školama da bez verifikacije, bez odobrenja Pokrajinskog sekretarijata i Ministarstva prosvete planiraju i upis budućih prvaka sa našim obrazovnim profilima u svojim školama. Pitamo se u kom prostoru, sa kojom opremom, sa kojim stručnim kadrom, sa kojom pravnom i moralnom odgovornošću to planiraju?!“, pitaju se zaposleni škole „Uroš Predić“.

Iz Hemijsko-prehrambene i tekstilne škole „Uroš Predić“ pojašnjavaju da, osim teorijskog dela, nastava u njihovoj školi većim delom obuhvata vežbe i praktični deo, a da gradska uprava namerava da smerove iz njihove škole raspodeli po drugim školama u kojima ne postoji oprema, stručni kadar, a ni specijalizovani prostori za izvođenje vežbi i praktične nastave. Po oceni zaposlenih u kolektivu „Uroš Predić“, zbog toga bi preseljenje nedvosmisleno ubrzo dovelo do gašenja stručnih smerova iako učenici „Predića“ nakon završenog školovanja lako nalaze posao. Nema ih suvišnih i nema ih na evidencijama nezaposlenih, naglašava se.

Odgovori se traže od Gradonačelnika

„Obratili smo se našoj Školskoj upravi i odgovore na pitanja potražili i od Gradonačelnika. Od načelnice ŠU dobijamo odgovor – nisu nadležni za izradu predloga plana upisa, za mrežu škola, za našu situaciju i davanje odgovora. Od Gradonačelnika lično – poziv na sastanak kojem, ipak, nije prisustvovao“, podsećaju zaposleni.

Kako je Mašina ranije pisala, deo gradske uprave (bez gradonačelnika) je primio predstavnike sindikata drugog februara, ali na tom sastanku nije došlo do rešenja. Petog februara sindikat je gradonačelniku poslao dopis u kom se izlaže neslaganje sa odlukama gradskih vlasti i zahteva tekst Elaborata čiji su se izvodi u međuvremenu pojavili u medijima, u kome se obrazlaže odluka Zrenjanina.

„Opet su izostali bilo kakvi odgovori. I javnost i mediji postavljaju pitanja i tragaju za odgovorima. Naučili su nas da se ovo zove psihičko nasilje i diskriminacija. Ili ta priča važi samo na seminarima i obukama“, komentarišu se u najnovijem saopštenju dešavanja početkom meseca.

Članovi Saveta za obrazovanje su članovi Gradskog veća?

Mediji su 11. februara objavili da je Savet za obrazovanje grada Zrenjanina saopštio je da daje punu podršku Gradskoj upravi i gradonačelniku koji je predložio da se obrazovni profili srednje škole „Uroš Predić” rasporede u druge škole. Savet je, kako prenosi Radio 0.21, izrazio: „Očekivanje da, ukoliko bude usvojena inicijativa za izmenu odluke o mreži škola upućena Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, rukovodstva škola, u koje se postojeći obrazovni profili izmeste, učine sve da se isti smerovi popularišu, predstave budućim učenicima kao prilika za perspektivno zapošljavanje, a da za zaposlene koje preuzmu iz HPTŠ ‘Uroš Predić’ stvore podsticajne uslove za dalje usavršavanje i neometan rad”. Milan Galić, predsednik Sindikata HPTŠ „Uroš Predić“, je za Mašinu tada izjavio da niko od članova Saveta nije ni kontaktirao zaposlene u „Prediću”.

„Članovi Saveta za obrazovanje jesu isti ljudi koji rade kao članovi Gradskog veća, Odeljenja inspekcije i Društvenih delatnosti. Isti oni koji su vršili pritisak da naša škola postupa suprotno potpisanom Ugovoru sa Tehničkom školom. Sami sebi daju punu podršku?!“, skreću pažnju u novom saopštenju članovi kolektiva škole.

„Pored već pomenutih, jedna od potpisnica ovog saopštenja je i načelnica ŠU, koja je svojim potpisom pokazala nesigurnost i nepoznavanje nadležnosti ŠU koju vodi“, dodaje se.

Protiveći se rasformiravanju škole, zaposleni su 13. februara održali štrajk upozorenja. Istom prilikom Galić je skrenuo pažnju na to da broj slobodnih mesta u srednjim školama u odnosu na broj izašlih osmaka jeste veći i do 30%, ali da bi problem upisa u HTPŠ mogao da se reši smanjivanjem broja odeljenja po svim srednjim školama.

Kolektiv škole osporava legitimnost Elaborata

Po mišljenju članova kolektiva, njihova škola će „platiti cenu višegodišnje nesposobnosti gradske vlasti da se odgovorno pozabavi planom upisa u skladu sa potrebama lokalne zajdnice, tržištem rada, željama dece i njihovih roditelja“. Po njihovim rečima, umesto da se škola rasformira, trebalo bi da postoji plan: proporcionalnog smanjenja broja odeljenja u ostalim školama; podizanja praga bodova za upis; sankcionisanja za škole koje imaju odeljenja sa 34 ili 36 učenika, suprotno zakonu; prilagođavanja potrebama tržišta rada i rešavanja problema deficitarnih zanimanja.

Kolektiv „Predića“ se, poručuju, zalaže i za podsticajno posredništvo između škola i privrede; „formiranje zvanične evidencije o tome koliko učenika je napustilo „poželjne“ škole već u toku prva dva meseca s početka školske godine i prešlo u njihovu školu.

„Pišemo ovo saopštenje: zato što osporavamo legitimnost procesa izrade elaborata; zato što smo izostavljeni kao ravnopravni učesnici u njegovoj izradi; zato što nije uključena opšta i stručna javnost; zato što nisu uverljivi u neophodnost gašenja škole; zato što nema detaljno razrađenih navoda šta će se tačno dešavati sa učenicima, zaposlenima i nastavom i opremom posle gašenja škole; zato što nema napismeno i pravno potkrepljenih garancija da niko od zaposlenih neće ostati bez posla; zato što nema socijalnog programa; zato što smo Tehničkoj školi samo privremeno ustupili našu školu u suprotnoj smeni dok im se ne izgradi nova zgrada; zato što svojim stavovima i ponašanjem branimo svoju moralnu i profesionalnu dužnost; zato što zastupamo primenu zakonskih propisa; zato što nas nepromišljenim i pravno nezasnovanim odlukama uznemiravaju u našem radu i životu“, konstatuje se.

Članovi kolektiva HTPŠ „Uroš Predić“ putem javnog saopštenja zahtevaju od nadležnih organa, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Ministarstva prosvete Srbije sledeće: „Da u najkraćem vremenskom roku zaustave orkestriranu kampanju usmerenu protiv naše škole sa štetnim posledicama po obrazovno – vaspitni proces u celini. Da se pristupi temeljnoj pripremi i formiranju nezavisne Radne grupe za izradu Predloga elaborata o izmenini plana formiranja mreže srednjih škola, koju će činiti stručnjaci i zainteresovane strane“.

Ko će vam spremiti zdrav i ukusan obrok, ko će vam sašiti odelo po meri, ko će brinuti našoj životnoj sredini, pitaju se i pozivaju javnost da ih podrži.

I.K.

Prethodni članak

Svetski dan socijalne (ne)pravde: Predugo su ekonomski zahtevi nadmašivali ekološke i društvene potrebe

Kompanija Wolt uvela diskriminatorna pravila za strane radnike

Sledeći članak