Mineco ltd: Tužili smo KRIK jer ne poštuje odluku Saveta za štampu i nismo deo SLAPP tužbi

Povodom teksta o pritiscima na portal KRIK koji je Mašina objavila u petak pod naslovom „Prvi ANTI-SLAPP zakon u regionu bi mogao da bude donesen u Federaciji BiH“ redakciji su se javili predstavnici kompanije Mineco Ltd sa zahtevom da objavimo njihov odgovor.

Odgovor predstavnika kompanije Mineco ltd možete pročitati u nastavku:

Tužba Mineco Ltd protiv KRIK ne može se ni po jednom kriterijumu podvesti pod SLAPP tužbu, kako KRIK često netačno obaveštava javnost. Mineco Ltd podneo je tužbu za utvrđivanje povrede prava na poslovni ugled, zabranu ponovnog objavljivanja informacije, uklanjanje teksta i naknadu štete još 22. marta 2021. godine, protiv istraživačkog portala KRIK. Mineco Ltd je podneo tužbu, pre svega, jer je KRIK odbio da postupi po odluci Saveta za štampu kojom je utvrđeno da je portal KRIK prekršio Kodeks novinara Srbije.

Naime, nakon što je kompanija Mineco Ltd odgovorila na pitanja novinarima KRIKA, objavljen je tekst 22. septembra 2020. godine u kome je izneto niz optužbi na račun Mineco Ltd kojima se grubo narušava ugled kompanije, isključivo konstruisanjem i izmišljanjem „veza i dokaza“. Mineco Ltd je u skladu sa Zakonom prvo uputio odgovor/ispravku iskonstruisane i zlonamerne priče o njegovom poslovanju, koju KRIK nije objavio. Potom je podneta Žalba Savetu za štampu, čija je Komisija za žalbe donela jednoglasnu odluku da je KRIK prekršio tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da neguje kulturu i etiku javne reči, poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužnosti da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku, kao i tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je novinar obavezan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom.

KRIK je, međutim, iako punopravan član Saveta, odbacio obavezu da postupi po odluci Komisije za žalbe Saveta za štampu.

Takođe, ova tužba ne može se smatrati SLAPP tužbom i jer će iznos naknade štete, kako je i u samoj tužbi navedeno, biti opredeljen tek po završetku dokaznog postupka na osnovu nalaza i mišljenja veštaka ekonomsko finansijske struke.

Iz svega navedenog vidi se da je tužba Mineco Ltd protiv KRIK podneta isključivo zbog netačnog, navodno istraživačkog teksta, objavljenog o našoj kompaniji, a koji je pun neistina i poluinformacija, odnosno odbijanja KRIK da postupi po odluci Komisije za žalbe Saveta za štampu.

Prethodni članak

Sloga: Nastavak zabrane zapošljavanja je nastavak agonije i ucene radnika

Borba za spas vrtića je urodila plodom, ali još nije kraj

Sledeći članak