Mladi nisu informisani o radnim pravima, a čak petina njih nije formalno zaposlena, zaključci su nove studije o položaju mladih na tržištu rada

Udruženje za radna prava žena „Roza“ danas je u Medija centru u Beogradu predstavilo studiju „Šta treba da znaš pre izlaska na tržište rada – unapređenje položaja mladih“.

Predstavljenje studije „Šta treba da znaš pre izlaska na tržište rada – unapređenje položaja mladih“

Nakon dugogodišnjeg istraživačkog rada, članice udruženja „Roza“ iz Zrenjanina danas su predstavile studiju usmerenu na radna prava mladih, sa posebnim osvrtom na mlade žene koje tek treba da stupe na tržište rada u Srbiji.

Cilj njihovog istraživanja bio je mapiranje tema radnih prava koju maturati i maturantkinje ne poznaju pre izlaska na tržište rada, čime njihov položaj na istom postaje ranjiv, i da ponudi preporuke za poboljšanje njihovog položaja.

Ključne tačke studije uključuju: analizu nedostatka informacija o radnim pravima među mladima, što često dovodi do narušavanja njihovih radnih prava i ekonomske dobrobiti, identifikaciju problema i potrebe za obukom mladih pre nego što dođu u svet rada, mišljenja profesora i profesorki koji su dali svoj doprinos ovom istraživanju i predloge za načine uvođenja tema radnih prava u formalno srednjoškolsko obrazovanje.

Ova studija predstavlja prvi korak ka boljem razumevanju potreba učenica i učenika srednjih škola kako bi se unapredio njihov položaj na tržištu rada. Autorke studije su koristile podatke prikupljene kroz trogodišnji edukativni rad sa učenicama i učenicima završnih godina srednjih stručnih škola kako bi bolje razumele trenutno stanje i izazove s kojima se mladi suočavaju prilikom zapošljavanja, posebno mlade žene.

Milica Lupšor navela je da je „Roza“ nastala iz potrebe da se pomogne radnicama kao odgovor na kršenja radnih prava, kao i da je ovo prvo udruženje koje se bavi radnim pravima žena.

Kako autorke u svojoj studiji navode, nedovoljno poznavanje radnih prava među maturantima srednjh škola je zabrinjavajuć problem koji za posledicu ima narušavanje sigurnosti njihovih radnih prava i ekonomske dobrobiti.

„Ova studija je pokazatelj koliko mladi nisu informisani o radnim pravima. To nepoznavanje osnovnih stvari ih dodatno ugrožava na tržištu rada iako su oni već ugrožena kategorija“, predočava Lupšor.

Sarita Bradaš istakla je da u ovoj zemlji postoje mnogi projekti koji mlade usmeravaju kako da nađu posao i izuče kako da snishodljivo razgovaraju sa poslodavcima, ali ovakva vrsta edukacije ne može da se sretne. Ona dodaje da u Srbiji postoji mnogo veći rodni jaz na tržištu rada nego u Evropskoj uniji i da mnogo više devojaka radi u prekarnim uslovima, a da čak petina mladih nije formalno zaposlena – što znači ne ostvariju nijedno radno pravo.

Udruženje „Roza“ se već četiri godine bavi edukacijom srednjoškolaca, a do sada su održale 32 radionice na 11 lokacija u Srbiji.

A.G.A.

Prethodni članak

Koalicija 27: Životna sredina u Izveštaju Evropske komisije – ko oseća napredak, neka se javi

Sindikati zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu u otvorenom pismu Vučiću

Sledeći članak