MOR je postigao dogovor o plati za život

Upravno telo Međunarodne organizacije rada je u martu podržalo dogovor o plati za život koji je usvojen na sastanku eksperata u februaru ove godine.

Transparent sa marša za Osmi mart

Odluka Upravnog tela Međunarodne organizacije rada otvara put za dalji rad MOR-a na proceni i operacionalizaciji plata za život, kao i na uključivanju u inicijative za plate za život, konstatuje se pratećem saopštenju.

Eksperti su se složili da su pristojne plate od ključnog značaja za ekonomski i društveni razvoj i unapređenje socijalne pravde, te da igraju suštinsku ulogu u smanjenju siromaštva i nejednakosti i obezbeđivanju pristojnog i dostojanstvenog života, dodaje se.

Prema ekspertima, „MOR smatra da je plata za život znači: primanja koja su neophodn da bi se radnicima i njihovim porodicama omogućio pristojan životni standard, uzimajući u obzir prilike u zemlji,  obračunata za rad koji se obavlja tokom uobičajenog radnog vremena”.

Plata za život je različita u raznim regionima

„Sporazum kaže da bi procena plate za život trebalo da sledi niz principa, uključujući korišćenje metodologija zasnovanih na dokazima i pouzdanih podataka, konsultacija sa organizacijama radnika i poslodavaca, transparentnost, javnu dostupnost i razmatranje regionalnog i lokalnog konteksta i društveno-ekonomske i kulturne realnosti”, konstatuje se u saopštenju. Kako se dodaje, plata za život se razlikuje od zemlje do zemlje i unutar zemalja.

Po navodima MOR-a, operacionalizacija plate za život uključuje jačanje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i osnaživanje institucija za određivanje plata, promovisanje postepenog prelaska sa minimalnih na plate za život, osiguranje nacionalnog i/ili lokalnog uticaja i prepoznavanje uloge države. U zaključcima se takođe podseća da su „potrebe radnika i njihovih porodica i ekonomski faktori dva stuba procesa određivanja plata“.

Domaće organizacije se godinama zalažu za platu za život

Podsetimo, Centar za politike emancipacije i Clean Clothes Campaign predstavili regionalni proračun najniže plate za život (living wage) za zemlje Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope sedmog aprila 2021. godine. Oni su istakli da plata za život kao univerzalno ljudsko pravo predstavlja najniži nivo zarade koji radnica i radnik mogu da prime i treba da pokrije troškove hrane, odeće, stanovanja i komunalija, javnog prevoza, obrazovanja, zdravstvene zaštite, kao i da omogući diskrecioni dohodak, odnosno minimalnu mogućnost štednje.

Po tadašnjoj računici, minimalac pokriva tek trećinu plate za život. Po proračunu CPE-a plata za život je 2021. bila 115.000 dinara.

Više desetina udruženja iz regiona, uključujući sindikate i udruženja civilnog sektora, u međuvremenu je potpisalo Deklaraciju o plati za život.

I.K.

Prethodni članak

Predsednik i mali nuklearni reaktori

Marš sa Drine dobili pismo o namerama potpisano između Vlade Srbije i EU

Sledeći članak