Na dnevnom redu skupštine Zakon o planiranju i izgradnji protivan interesu građana

Nikola Nešić iz stranke Zajedno skreće pažnju da, uz ostale probleme, Nacrt ZPI koji se danas našao na dnevnom redu vanredne sednice republičkog parlamenta nije u skladu sa interesima osoba sa invaliditetom.

„U izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je na dnevnom redu sednice skupštine, predviđeno je ukidanje konverzije zemljišta uz naknadu, a što smatramo da je protivno interesu države i naših građana“, izjavio je Nešić za Mašinu i dodao:

„Skrećem pažnju na to da je Savet za borbu protiv korupcije upozorio da je ovo protivustavno i da se radi o potencijalnom gubitku za državu od čak nekoliko desetina milijardi evra“.

Ukidanje naknade za konverziju je privuklo najveću pažnju javnosti. Ipak, kako smo i ranije pisali, a kako Nešić naglašava, pored sporne konverzije i postoje i sledeći problemi:

„Uvođenje mogućnosti usvajanja prostornih planova od nacionalnog značaja bez obaveze njihove saglasnosti sa višim planskim aktima, osnivanje Republičke agencije za prostorno planiranje koje se finansira iz privatnih donacija investitora i drugih pravnih lica, priznavanje svojstva stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole isključivo investitorima objekata za čije potrebe se izdaje građevinska dozvola“.

ZPI loš i za osobe sa invaliditetom

Na ove probleme ukazivale su stručne organizacije i civilno društvo, a opozicione stranke levo-zelene orijentacije će na odgovarajuće članove spornog Nacrta podneti amandmane.

„Takođe, napisali smo i amandmane na predlog Saveza za pristupačnost Srbije koji se tiču unapređenja pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, objekata za javnu upotrebu. Neophodno je unaprediti ovaj Zakon kako bi se njegovim odredbama preciznije uredila obaveza izgadnje i rekonstrukcije objekata za javnu upotrebu, tako da mogu da ih koriste osobe sa invaliditetom“, ukazuje Nešić.

Kako naglašava, nijedna zemlja nije bogata toliko da isključi 10-15% populacije, koliko ima osoba sa invaliditetom prema procenama Svetske zdravstvene organizacije.

„Građani i građanke sa invaliditetom nam se žale kako ne mogu da uđu gotovo ni u jednu javnu ustanovu, a da ne naiđu na neku barijeru. Čak ni u bolnicima nema pristupačnih toaleta za osobe u invalidskim kolicima. Ne samo da prilikom rekonstrukcije objekata oni ostaju i dalje neprilagođeni osobama sa invaliditetom, već se grade i novi objekti koje osobe sa invaliditetom ne mogu da koriste, čime se krše njihova ljudska prava, a za to niko ne bude sankcionisan“, skreće pažnju.

Nabrzinu i naopačke

Nacrt izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnju se na dnevnom redu vanrednog zasedanja republičkog parlamenta 19. jula našao među 30 tačaka, i to pred samu letnju pauzu. Brojni društveni akteri su osudili donošenje tako važnog zakona na brzinu, po tropskim vrućinama i u okolnostima kada o mnogim promenama koje zakonodavstvo donosi nije ostvarena ni adekvatna debata u javnosti, niti će moći da bude ostvarena adekvatna diskusija u parlamentu.

Javno slušanje o ZPI je održano svega (sic!) dan pred sednicu skupštine iako je naš sagovornik kao član odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije zahtev da se ono održi podneo još 16. maja. Nešić je ovaj zahtev ponovio 22. maja kao član ekonomskog kokusa, kada je takođe uložio primedbu na to što o prethodno održanoj javnoj raspravi resorno ministarstvo nije objavilo izveštaj (čime je, kako je ukazivao RERI, prekršen zakon). Izveštaj o javnoj raspravi je okačen 23. 07, sa zakašnjenjem od 16 dana u odnosu na zakonski rok.

„Osamnaestog je održano javno slušanje na koje su doveli lobiste (Atlantic grupu i Filip Moris) i sem lobista i poslanika, na javnom slušanju su se obratila svega dva gosta, čime je sve i obesmišljeno“, konstatovao je Nešić.

I.K.

Prethodni članak

Solidarnost i Zajedno: Omogućiti obustavu rada tokom toplotnih talasa

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu treba menjati u skladu sa intenzivnim klimatskim promenama, kaže Aleksandar Stevanović sa Instituta za socijalnu medicinu

Sledeći članak