Nezavisna kulturna scena Srbije održala protestni skup ispred Ministarstva kulture

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je juče ispred zgrade Ministarstva kulture održala protestni skup povodom rezultata konkursa ovog Ministarstva.

Protestni skup ispred Ministarstva kulture

Zamenik predsednice Upravnog odbora Asocijacije NKSS, Aleksandar Gubaš, otvorio je protestni skup rečima: „Mi, akteri i akterke kulturne scene i zainteresovani pojedinci i pojedinke danas stojimo zajedno kako bismo glasno pozvali Ministarstvo kulture na odgovornost za kršenje zakona, konkursnih procedura, netransparentnost u većini aspekata rada, snižavanje budžeta i lošu raspodelu sredstava.“

Tokom prethodnih dana, a nakon izdavanja proglasa NKSS-a, o kom je Mašina već izveštavala, Ministarstvo kulture je pozvalo predstavnike Asocijacije NKSS na sastanak, koji će biti održan danas, u petak 9. juna. Kako navode iz NKSS-a, jučerašnji protestni skup je poslužio i da se detaljnije artikulišu zahtevi koji će danas biti izneti Ministarstvu kulture.

Podsetimo, u proglasu Asocijacije NKSS se navodi da objavljena rešenja konkursa govore u prilog činjenici da se devastacija velikog dela sektora kulturno-umetničke proizvodnje urušava, budući da su mnogi ostali bez podrške za svoj rad ove godine dok je ostalima podrška koju su dobili ispod svakog nivoa dostojanstva rada. Tako se u proglasu navodi da je za godišnji program u oblasti rada sa mladima čest iznos je 150.000,00 dinara, „što ne može da pokrije ni troškove minimalca za samo jednu osobu za tri meseca rada, koji prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje iznosi 158.400,00 dinara“.

Zahtevi, kako navode iz NKSS-a, obuhvataju one zahteve koji se odnose na konkurs Ministarstva kao mehanizma podrške akterima kulturne scene a tiču se transparentne komisije i javnosti njenog rada, obrazloženja rezultata konkursa, reprezentativnosti komisije u pogledu poznavanja savremene umetničke scene, itd. NKSS navodi da je neophodno da postoji rok žalbe na rezultate konkursa, koje treba da rešava samo Ministarstvo, a ne nadležni Sud, čijom se odlukom ne može osporiti legitimnost samog konkursnog procesa, te da se ukine diskrecioni fond Ministra kulture, kojim se netransparentno distribuiraju sredstva građana i građanki Srbije.

Takođe, jedan od zahteva je i neophodnost da se odgovori na potrebu za strukturnom višegodišnjom podrškom organizacijama civilnog sektora u kulturi ali i da se osmisle brzi mehanizmi za nivelisanje situacije koja će nastati ako se ostane na trenutnim rezultatima konkursa jer je u suprotnom je konkursni proces potpuno obesmišljen kašnjenjem i ovakvim rezultatima, navode iz ove Asocijacije.

Radnici i radnice u kulturi, kao i umetnici i umetnice aktivni u okviru Asocijacije od Ministarstva kulture zahtevaju i da se akteri iz polja kulture uključe u procese odlučivanja za pitanja koja ih se tiču.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije takođe insistira na tome da budžet na javnim konkursima ne bude ispod 1%, s obzirom da je ove godine 0.72% ukupnog budzeta odvojeno za finansiranje kulture, što je niže u odnosu na prošlu godinu.

Protest Asocijacije NKSS podržali su i umetnici i umetnice iz udruženja ULUS.

I.P.

Prethodni članak

Tragedije, trauma i život posle

Buč Kesidijeva oda tekstilnim radnicama: Skupi snagu

Sledeći članak