Otvorena Kancelarija EU za veštačku inteligenciju

Kancelarija Evropske unije za veštačku inteligenciju otvorena je juče, a među njenim zaduženjima biće nadgledanje primene Zakona o veštačkoj inteligenciji, identifikovanje potencijalnih rizika i kršenja pravila i podsticanje korišćenja pouzdane veštačke inteligencije.

Kada su u pitanju bojazni vezane za društvo, životnu sredinu, uslove rada i druge aspekte života o kojima ste mogli da čitate na Mašini, pravni okvir koji bi trebalo da nas zaštiti je Zakon o veštačkoj inteligenciji.

Ovaj zakon je prvi sveobuhvatni pravni okvir za veštačku inteligenciju širom sveta, koji garantuje zdravlje, bezbednost i osnovna prava ljudi i pruža pravnu sigurnost preduzećima u 27 država članica Evrospke unije.

Novootvorena Kancelarija za veštačku inteligenciju je osposobljena da podrži pristup EU veštačkoj inteligenciji, navodi se na sajtu Evropske komisije. Ona će igrati ključnu ulogu u sprovođenju Zakona o veštačkoj inteligenciji. Ovo je potkrepljeno ovlašćenjima koja su Komisiji data, uključujući sposobnost da sprovodi evaluacije AI modela opšte namene, zahteva informacije i mere od dobavljača modela i primenjuje sankcije. 

Za efikasno izvršavanje svih zadataka na osnovu dokaza i predviđanja, Kancelarija za veštačku inteligenciju kontinuirano će pratiti ekosistem veštačke inteligencije, tehnološki i tržišni razvoj, ali i pojavu sistemskih rizika i bilo koje druge relevantne trendove. To će osigurati strateški, koherentan i efikasan pristup AI na međunarodnom nivou, postajući globalna referentna tačka.

A.G.A.

Prethodni članak

Femicid za femicidom: da li je zabrana prilaska dovoljna mera zaštite žena?

Svaka treća žena ima trajne zdravstvene probleme nakon porođaja

Sledeći članak