Razgovor o knjizi Luke Filipovića „Evrokomunizam i Jugoslavija 1968-1980.”

Centar za jugoslovenske studije u saradnji sa Domom omladine u utorak 23. aprila organizuje tribinu o knjizi Luke Filipovića „Evrokomunizam i Jugoslavija 1968-1980”.

Centar za jugoslovenske studije u saradnji sa Domom omladine organizuje tribinu o knjizi Luke Filipovića „Evrokomunizam i Jugoslavija 1968-1980”, u okviru ciklusa tribina „Pišemo istoriju Jugoslavije“.

Ovaj tribinski ciklus pokrenut je 2018. godine kada je obeleženo sto godina od stvaranja jugoslovenske države. Od tada je stekao brojnu publiku pokrećući teme koje su za cilj imale „približavanje“ istorije Jugoslavije ali i ukazivanje na savremene probleme koji se ne mogu jasno sagedati bez ukazivanja na događaje i procese koji su neodvojivi od istorije jugoslovenske države.

„Tribinski program Centra za jugoslovenske studije i Doma omladine Beograd ne samo da je stekao brojnu publiku već je uspeo da se nametne kao mesto žive debate koja pokreće ispisivanje novih stranica istorije Jugoslavije. To je jedan od ključnih razloga zašto smatramo da je u nastupajućoj sezoni prostor tribinskog programa neophodno ustupiti ne samo autorima i autorkama najnovijih studija koje predstavljaju važan doprinos proučavanju istorije Jugoslavije a koje su napisane u periodu od 2018. godine do danas već i svim onim stvaraocima (piscima, umetnicima, društvenim radnicima) koji su svojim stvaralaštvom sačuvali nasleđe jugoslovenske države u javnom prostoru i različitim oblastima stvaralaštva predstavljajući ga kroz nove interpretacije ali i u dinamičnom dijalogu sa savremenošću mlađim generacijama na koje Centar za jugoslovenske studije računa kao na svoju vernu i najbolju publiku“, poručuju organizatori tribine.

Knjiga dr Luke Filipovića, istoričara i naučnog saradnika Instituta za savremenu istoriju, pod nazivom „Evrokomunizam i Jugoslavija 1968-1980.” u izdanju Akademske knjige i Instituta za savremenu istoriju (2023.) pokreće brojna pitanja iz domena dinamičnih odnosa socijalističke Jugoslavije predvođene komunističkom političkom elitom i evrokomunističkih partija pre svega mediteranskih zemalja. Kako se u pozivu za razgovor navodi, prikazujući razvoj dinamike odnosa, Filipović ukazuje i na razvoj komunističke ideologije u vreme početka krize „velikih ideja“ što će posebno doći do izražaja u vreme pada Berlinskog zida i okončanja Hladnog rata koje izlazi iz israživačkog okvira knjige i autora koga predstavljamo a čije se nesagledive posledice ne mogu prevazići ni do danas kada u Evropi i svetu dolazi do nove/stare eskalacije nasilja i sukoba koji se u značajnoj meri „oslanjaju“ i na mediteranski basen.

Tribina će se održati u utorak, 23. aprila od 19 časova u Domu omladine Beograda.

U tribini učestvuju: Luka Filipović iz Instituta za savremenu istoriju, Petar Žarković iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Marko Miletić, kourednik portala Mašina.

Razgovor vode Sanja Petrović Todosijević, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije i Srđan Radović iz Etnografskog instituta SANU.

A.G.A.

Prethodni članak

BeFemov dokumentarni film o ženskoj borbi za nasledstvo

(Ne)srećan Dan planete Zemlje svima koji slave

Sledeći članak