Sindikati postavili uslov za njihovo dalje učešće u radu Socioekonomskog saveta

Foto: Matija Jovanović / Mašina

Tematska sednica na kojoj bi se pristupilo rešavanju problema radnika i radnica kao i pitanju poboljšanja zaštite na radu, uslov je reprezentativnih sindikata za dalje učešće u radu Socioekonomskog saveta.

Dva reprezentativna sindikata koji su članovi Socioekonomskog saveta (SES), Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i Ujedinjeni granski sindikati (UGS) Nezavisnost, traže tematsko zasedanje tog tela, na kojoj bi predstavnici vlade i svih socijalnih partnera „pristupili rešavanju problema i zaštiti zaposlenih i članova sindikata koji su izloženi pritiscima i pretnjama“, navodi se u zajedničkom saopštenju sindikata.

Neposredni povod za ovaj potez sindikata je „svakodnevno šikaniranje zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu“, kako saznajemo iz saopštenja.

U toj instituciji direktor i njegovi bliski saradnici krše Ustavom zagarantovano pravo na sindikalno organizovanje. Zaposleni i članovi sindikata su izloženi pretnjama, premeštanjima i otkazima.

Situacija u Zavodu nije jedini razlog zbog čega su se SSSS i UGS Nezavisnost odlučili da bojkotuju rad u SES-u:

S žaljenjem konstatujemo da, iako najdrastičniji, RGZ nije jedini primer nepoštovanja prava na slobodu sindikalnog organizovanja, prava članova sindikata, i diskriminacije po osnovu članstva. Naprotiv, pritisci na članove sindikata su sve brojniji, kao i nedopustive pretnje i ucene zbog sindikalnog rada.

A.J.

Prethodni članak

Juriš na utrobu Zemlje – eksploatacija rude u Srbiji

Jodi Dean: Ili komunizam ili neofeudalizam!

Sledeći članak