Španska Vlada najavljuje uvođenje univerzalnog osnovnog dohotka

Panorama Barselone
Barselona; Foto: Gary Ullah / Wikimedia Commons

Španija bi mogla da postane prva evropska država koja će trajno uvesti univerzalni osnovni dohodak. Vlada je najavila uvođenje ove mere kako bi se pomoglo stanovništvu tokom pandemije koronavirusa, ali ideja je da se nastavi sa primenom politke i nakon završetka krize.

Iako nije precizno definisano kada će se početi s isplatama, ministarka ekonomije Nađa Kalvino rekla je da će ova politika biti implementirana „što pre“. Osim toga, istakla je da plan Vlade nije samo privremena pomoć stanovništvu, već da univerzalni osnovni dohodak (UBI) vide kao „strukturalni i stalni instrument koji bi trebalo da ostane zauvek“.

Ovakav dohodak bi podrazumevao mesečnu isplatu novca svakom stanovniku Španije, dovoljnu za pokrivanje osnovnih životnih potreba. On je bezuslovan, tako da bi svako pojedinačno primao novac, bez obzira na radni status i mogućnost ili želju da se zaposli. Osim toga, isplata dohotka ne bi zavisila ni od bračnog statusa, seksualnog opredeljenja ili želje da se planira porodica, već je garantovan svima kao individualno pravo.

Španska Vlada je već preduzela niz mera kako bi zaštitila stanovništvo od posledica krize. Radnici koji su ostali bez posla tokom epidemije primaju naknade za nezaposlene, bez obzira da li su uplaćivali socijalno osiguranje, dok su kompanije oslobođene plaćanja poreza za zaposlene koji su privremeni višak.

Svi koji su ostali bez posla ili redovnih primanja imaju pravo na odloženo plaćanje hipoteka i računa za komunalne usluge, dok kompanije ne smeju da primenjuju bilo kakve disciplinske mere prema zaposlenima koji odsustvuju sa posla jer moraju da čuvaju decu ili starije.

L.P.

Prethodni članak

Njivo moja neorana: slabosti kapitalističke poljoprivrede

„Kolektivni imunitet“ je epidemiološki neoliberalizam

Sledeći članak