Stručna udruženja i podkast Sfera organizovali javnu raspravu o Beogradskom sajmu i Generalštabu

Stručnjaci smatraju da je neophodno zaštititi Sajam, Generalštab, kao i Hotel „Jugoslavija“.

Javna rasprava; Foto: Ljubica Slavković

„Ako uzmemo projekat Beograd na vodi kao prvi projekat u ovom zamahu urbicida, vidimo da su već deset godina građani ti koji nose najveći teret suprotstavljanja otimanju Grada od građana“, izjavila je za Mašinu Ksenija Radovanović iz Nove planske prakse.

„Razmere uništavanja Beograda i Srbije, ali i čitavog sistema urbanističkog i prostornog planiranja su velike, prevazilaze mogućnosti građana, kao i okvire njihove odgovornosti“, smatra urbanistkinja. Ipak, kako dodaje:

„Udruživanje struke, profesionalnih udruženja i fakulteta, posebno u ovakvom obimu kakav smo videli sinoć u punoj sali Građevinskog fakulteta, neophodan je korak i značajno je da je konačno preduzet, a može da označi bitno novo poglavlje ove borbe i budi nadu“.

AINS, AAS, UAS i Sfera

Inženjeri su se u utorak, 23. aprila, okupili u zgradi Tehničkih fakulteta u Beogradu. Akademija Inženjerskih Nauka Srbije (AINS), Akademija Arhitekture Srbije (AAS) i Udruženje Arhitekata Srbije su u saradnji sa Sfera Podcastom kao platformom za dijalog o arhitekturi, održali stručnu javnu raspravu o kompleksu Beogradskog Sajma i zgrade Generalštaba.

„Sinoć su se preko tri sata razmenjivala mišljenja struke, formirana je radna grupa i konkretni koraci za delovanje se očekuju u narednom periodu“, pojašnjava Radovanović. Kako dodaje:

„Izdvojila bih posebno vest da je Arhitektonski fakultet zauzeo jednoglasni i javan stav da je neophodno zaštiti Sajam, Generalštab, ali i Hotel Jugoslavija“.

Participacija na silaznoj putanji

Kako civilna i stručna udruženja upozoravaju godinama, građani imaju sve manje prilike i mogućnosti da učestvuju u razvoju urbane sredine. Javne rasprave koje prate donošenje planova (i to ne svih) gotovo uvek se održavaju isključivo pro forme, a argumentovane primedbe građana i struučnih udruženja bivaju odbačene bez razloga.

Istovremeno, sistem urbanog i prostornog planiranja biva zanemaren i izigran, a podriva se i zakonski, kako je viđeno na primeru najsvežijih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji.

I.K.

Prethodni članak

Radnice u vrtićima čekaju i po godinu dana na isplatu dnevnica za rad tokom rekreativnih boravaka dece

Solidarnost poziva javnost da se usprotivi iseljenju biblioteke „Fontana“

Sledeći članak