krojačice u fabrici tekstilne industrije

MOR i GIZ: Promovisanje efikasnih žalbenih mehanizama za radnike u Srbiji

Međunarodna organizacija rada zajedno sa GIZ-om radi na obezbeđivanju boljeg pristupa žalbenim mehanizmima za radnike u srpskim preduzećima koja su deo lanaca snabdevanja nemačkim kompanijama, navodi se u saopštenju MOR-a.

Međunarodna organizacija rada zajedno sa GIZ-om radi na obezbeđivanju boljeg pristupa žalbenim mehanizmima za radnike u srpskim preduzećima koja su deo lanaca snabdevanja nemačkim kompanijama, navodi se u saopštenju MOR-a.