U Crnoj Gori se više neće izdavati dozvole za gradnju na opožarenom zemljištu

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore će zahtevati da se živi svet na zemljištu zahvaćenom požarom u potpunosti obnovi pre izdavanja saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu, koja je neophodna za dobijanje građevinske dozvole.

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore će zahtevati da se živi svet na zemljištu zahvaćenom požarom u potpunosti obnovi pre izdavanja saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu, koja je neophodna za dobijanje građevinske dozvole.