ekološki protest

CINS i BIRN: Ekološki informacioni sistem plaćen iz džepa građana, a autorska i imovinska prava ostala privatnoj firmu

Ministarstvo zaštite životne sredine je platilo uvođenje i nadgradnju sistema za prijavu ekoloških problema 2,6 miliona evra, ali vlasništvo nad sistemom gReact prepustilo privatnoj kompaniji, upozoravaju CINS i BIRN

Ministarstvo zaštite životne sredine je platilo uvođenje i nadgradnju sistema za prijavu ekoloških problema 2,6 miliona evra, ali vlasništvo nad sistemom gReact prepustilo privatnoj kompaniji, upozoravaju CINS i BIRN