UGS Nezavisnost i ASNS: Obustaviti antisindikalnu kampanju poslovodstva Krušika

Poništiti nezakonita oduzimanja reprezentativnosti sindikatima Nezavisnost i ASNS u „Krušiku“ a protiv odgovornih lica pokrenuti postupke u skladu sa zakonom, zahtev je dva sindikata saopšten na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu odbrane, navode sindikati u saopštenju.

Poništiti nezakonita oduzimanja reprezentativnosti sindikatima Nezavisnost i ASNS u „Krušiku“ a protiv odgovornih lica pokrenuti postupke u skladu sa zakonom, zahtev je dva sindikata saopšten na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu odbrane, navode sindikati u saopštenju.