Pišite nam ukoliko su vam ugrožena radna prava i želite da objavimo tekst o tome

Portal Mašina pokreće „Pišite nam“ kampanju – ukoliko smatrate da su vam ugrožena individualna ili kolektivna radna prava i želite da objavimo tekst o tome možete nam se obratiti.

Portal Mašina pokreće „Pišite nam“ kampanju – ukoliko smatrate da su vam ugrožena individualna ili kolektivna radna prava i želite da objavimo tekst o tome možete nam se obratiti.