Skoro 80% postavljenja vršilaca dužnosti nezakonito

Umesto da se rukovodeći položaji u državnoj upravi popunjavaju na osnovu konkursa, na njih se u većini slučajeva postavljaju vršioci dužnosti, a i to nezakonito, pokazuje najnovija analiza koalicije prEUgovor.

Umesto da se rukovodeći položaji u državnoj upravi popunjavaju na osnovu konkursa, na njih se u većini slučajeva postavljaju vršioci dužnosti, a i to nezakonito, pokazuje najnovija analiza koalicije prEUgovor.