kampanja Podrži Super devojčice

Novi ciklus kampanje „Podrži Super devojčice“

Alternativni centar za devojke je pokrenuo novi ciklus kampanje „Podrži Super devojčice“ i konkurs za stipendiranje devojčica.

Alternativni centar za devojke je pokrenuo novi ciklus kampanje „Podrži Super devojčice“ i konkurs za stipendiranje devojčica.