Zdravlje treba da bude najvažniji deo nacionalnih planova za borbu protiv klimatskih promena

Uoči Konferencije UN o klimatskim promenama - COP28, Svetska zdravstvena organizacija je objavila svoj Pregled zdravlja za 2023. godinu naglašavajući da je potrebno raditi na osiguravanju zdravlja ljudi, koje treba da bude prioritetno i u potpunosti integrisano u nacionalne planove za borbu protiv klimatskih promena.

Uoči Konferencije UN o klimatskim promenama – COP28, Svetska zdravstvena organizacija je objavila svoj Pregled zdravlja za 2023. godinu naglašavajući da je potrebno raditi na osiguravanju zdravlja ljudi, koje treba da bude prioritetno i u potpunosti integrisano u nacionalne planove za borbu protiv klimatskih promena.

branje voća

SZO i MOR: Rad na otvorenom uzrokuje svaku treću smrt od nemelanomskog raka kože

Skoro jedna od tri smrti od nemelanomskog raka kože uzrokovano je radom pod suncem, prema zajedničkim procenama Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Međunarodne organizacije rada (MOR) objavljeno je juče.

Skoro jedna od tri smrti od nemelanomskog raka kože uzrokovano je radom pod suncem, prema zajedničkim procenama Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Međunarodne organizacije rada (MOR) objavljeno je juče.