Deo EU apeluje da se usvoji Zakon o obnovi prirode

Predstavnici 11 zemalja na čelu sa Irskom su pozvali druge države da pomognu da se zakon o spasavanju staništa izglasa nakon dve godine sporenja.

Predstavnici 11 zemalja na čelu sa Irskom su pozvali druge države da pomognu da se zakon o spasavanju staništa izglasa nakon dve godine sporenja.

More, Makron, ne ori drumove – iliti kako je EU pred izbore popustila poljoprivrednicima

Evropski parlament će dozvoliti poljoprivrednicima da još godinu dana ne odvajaju deo obradivih površina za obnavljanje prirode iako će krajnju štetu od toga trpeti i sama poljoprivreda.

Evropski parlament će dozvoliti poljoprivrednicima da još godinu dana ne odvajaju deo obradivih površina za obnavljanje prirode iako će krajnju štetu od toga trpeti i sama poljoprivreda.