Osniva se novi sindikat radnika i radnica u umetnosti u Sloveniji: Sindikat za kreativnost i kulturu ZASUK

ZASUK objedinjuje radnike i radnice u kulturnom i kreativnom sektoru, koji uglavnom rade kao spoljni saradnici javnih ustanova, nevladinih organizacija i preduzeća, a povezuje ih socijalna i finansijska nesigurnost.

ZASUK objedinjuje radnike i radnice u kulturnom i kreativnom sektoru, koji uglavnom rade kao spoljni saradnici javnih ustanova, nevladinih organizacija i preduzeća, a povezuje ih socijalna i finansijska nesigurnost.