Urbanistički projekat za mesto Beogradskog sajma je nezakonit, kaže RERI

„Bez Plana detaljne regulacije (PDR) predmetnog područja svako planiranje urbanističkog uređenja i izgradnje u okviru Beogradskog Sajma je nezakonito!“, objašnjavaju iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu.

Sajam građevine na Beogradskom sajmu 2018. godine

Od 26. oktobra do 1. novembra 2023. godine će biti održana Javna prezentaciju Urbanističkog projekta za više parcela u okviru prostornog kompleksa Beogradskog Sajma. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo ju je 20. oktobra 2023.

Rušiti Sajam, kompleks svetskog značaja za istoriju građevinske tehnologije, zaumna je rabota koju od kad je najavljena prati neverica Beograđana i svih koji znaju išta o arhitekturi i građevinarstvu.

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu – RERI objavljuje da se vlastodršci čak nisu ni potrudili da je učine formalno zakonitom. Umesto toga, urbanistički projekat za predmetno područje se javnosti stavlja na uvid – čitaj: donosi – bez postojanja plana (prvog sledećeg) višeg reda. Drugim rečima: plana detaljne regulacije, koji bi definisao, iliti detaljno regulisao kakav urbanistički projekat na tom mestu može, a kakav ne može da se donese, nema. A mora da ga bude jer tako kaže Plan generalne regulacije Beograda (PGR).

Šta će vlastima zakon kad imaju grubu silu?

„Namena Beogradskog Sajma je uređena važećim Planom generalne regulacije Beograda (PGR) koji obavezuje donošenje Plana detaljne regulacije (PDR), kojim bi se razradila namena, načini uređenja i izgradnje u ovoj prostornoj celini. Pre donošenja PDR-a, svako planiranje urbanističkog uređenja i izgradnje u okviru Beogradskog Sajma je nezakonito!“, poručili su iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu.

„Odredbe Zakona o planiranju i izgradnji (član 33.) nalažu hijerarhijsku usklađenost planova nižeg reda sa planskim dokumentima višeg reda, kao i izričitim zahtevima PGR-a Beograda. Stoga, PDR predstavlja zakonski uslov na osnovu kog bi u budućnosti mogao biti izrađen bilo koji pojedinačni urbanistički projekat za prostornu celinu Beogradskog Sajma“, objašnjava RERI.

Šta će zameniti Sajam?

Iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu navode da su očigledni propusti prisutni već u pozivu za prezentaciju urbanističkog projekta, koji ne sadrži osnovne informacije o njegovom nazivu, podnosicu zahteva i licima ovlašćenim za postupanje, čime je prekršen Pravilnik o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta. Po rečima iz RERI-jevog saopštenja, time se skrivaju informacije koje bi otkrile vrstu i prirodu planiranog projekta skrivaju.

RERI upozorava na to da je izrada projekta poverena firmi „Frikcije d.o.o“ koja je osnovana pre tri meseca, 11. avgusta 2023, u Beogradu, kao i na to da je stručnoj i široj javnosti ostavljeno svega sedam dana da izvrši uvid u sadržaj ovog projekta, ukoliko u međuvremenu ne pokrene pitanje njegove nezakonitosti.

„Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) zahteva od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrasturkture da, bez odlaganja, povuče predmetni urbanistički projekat iz procedure izrade, a stručnu javnost poziva da zajedno stanemo na put još jednom u nizu slučajeva kršenja zakona i urušavanja dobre urbanističke prakse u planiranju razvoja grada Beograda“, navodi se u saopštenju RERI-ja.

Dodajmo da urbanistički projekat nije bilo koji plan. Dve stručne organizacije civilnog društva, Ministarstvo prostora i Nova planska praksa, su zdušno pokušale da približe smisao, sadržaj i mesto u hijerarhiji urbanističkog projekta u odnosu na druge projekte iz domena planiranja urbanog razvoja i prostora građanima. Građanima je to možda i postalo malo jasnije – ali su vlasti najnovijim potezom dale sve od sebe da hijerarhiju planskih dokumenata i sam smisao urbanističkog planiranja dodatno obesmisle.

„Oglašavanje javne prezentacije Urbanističkog projekta za deo područja Beogradskog sajma, ukazuje na nov pokušaj da se na pitanja o njegovoj budućnosti odgovara mimo zakonskih i planskih procedura, kao i van dogovora o javnom interesu“, zaključuju iz RERI-ja.

I.K.

Prethodni članak

Rehabilitacija četničkog pokreta kroz film: „Heroji Halijarda“

Objavljeni rezultati istraživanja „Kakvi su uslovi rada u privatnim vrtićima?“

Sledeći članak