Vlada Srbije ne omogućava žrtvama pravo na pomoć i podršku, kažu iz Autonomnog ženskog centra

Krajem prošle nedelje je organizacija Autonomni ženski centar objavila saopštenje u kome je navela da prevencija nasilja, pomoć i podrška žrtvama nisu prioriteti Vlade Republike Srbije.

U godini u kojoj su se za prvih šest meseci dogodila dva masovna ubistva u kojima je ubijeno desetoro dece i osmoro mladih i odraslih osoba, i u kojoj je u porodično-partnerskom odnosu ubijeno najmanje 17 žena, dve devojčice i dva dečaka, nijedan projekat namenjen pružanju besplatne pravne pomoći, kao i podršci žrtvama krivičnih dela, nije dobio podršku Vlade prilikom raspodele pola milijarde dinara prikupljenih po osnovu plaćanja oportuniteta (odlaganja krivičnog gonjenja), navodi se u pisanom saopštenju Autonomnog ženskog centra.

„Naime, institut oportuniteta podrazumeva mogućnost da osumnjičeni za krivična dela za koja je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina, uplati određeni novčani iznos u humanitarne svrhe ili ispuni neku drugu obavezu koju je preuzeo u dogovoru sa tužilaštvom, a da javni tužilac zauzvrat odbaci krivičnu prijavu. U tim postupcima tužilaštva nemaju obavezu da traže mišljenje žrtve pre nego što se odluče o primeni ovog instituta. Tako prikupljeni novac komisija Ministarstva pravde na javnom konkursu raspodeljuje za projekte od javnog interesa“, navodi se.

Međutim, upozoravaju iz AŽC, kao i prethodnih godina i ove godine „niti jedan dinar od raspodeljenih 500.000.000 dinara nije usmeren na poboljšanje položaja ili zaštitu žrtava krivičnih dela koje, suštinski, i omogućavaju prikupljanje ovih sredstava“.

Ova organizacija navodi da su time žrtve ponovo uskraćene za „besplatnu pravnu pomoć, iskustvenu (peer) ili psihosocijalnu podršku, jer je najvećim delom novac usmeren na projekte opremanja ili renoviranja objekata državnih ustanova u oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i kulture“.

Odnosno, najveći deo novca otišao je na aktivnosti koje bi trebalo da se finansiraju iz budžeta. Od 180 izabranih projekata, svega 5% jesu projekti udruženja građana među kojima, ponavljamo, nijedan nije namenjen podršci žrtvama krivičnih dela, navodi se u saopštenju.

Ovakva odluka potvrđuje da prevencija nasilja, pomoć i podrška žrtvama nisu prioriteti Vlade Srbije čak ni nakon tragičnih događaja koji su se desili, zaključuju iz AŽC navodeći da se ne protive davanju novca pomenutim ustanovama, ali da smatraju poražavajućim da šestu godinu za redom od pola milijarde dinara niti jedan dinar nije namenjen pomoći žrtvama, iako se Vlada Nacionalnom strategijom za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020-2025, obavezala da će opredeliti sredstva za organizacije koje pružaju pomoć i podršku žrtvama.

I.P.

Prethodni članak

Otvaranje Eko umetničkog parkića „Kaleidokop Burgena“ u nedelju u Novim Banovcima

Kako dostavljači Glova zarađuju sve manje iako je sve poskupelo?

Sledeći članak