Žene češće traže posao a ređe ga dobijaju

Međunarodna organizacija rada je na svom sajtu objavila statističku analizu koja pokazuje da postoji značajni rodni disparitet na globalnom nivou kada je u pitanju nezaposlenost.

Transparent sa marša za Osmi mart

Procenjeno je da je 2023. godine u svetu 189 miliona ljudi bilo nezaposleno, navodi se u blogu Međunarodne organizacije rada. Stvaran broj ljudi koji nemaju posao je zapravo i veći, jer zvanične statistike nezaposlenosti mere varijable prema uslovima koje ne ispunjavaju svi koji nemaju posao.

„Najnovije globalne procene pokazuju da veliki broj ljudi ne ispunjava uslove da budu klasifikovani kao nezaposleni, ali da ipak želi posao“, navodi MOR. Procena je da je stvaran broj ljudi bez posla bio oko 245 miliona u 2023. godini.

Istraživači procenjuju da postoje tri kategorije koje postoje pored onog broja ljudi koji se u zvaničnim statistikama klasifikuju kao nazaposleni, kako bi politike zapošljavanja mogle da odgovore na specifične potrebe svih. U pitanju su oni koji vrše pritisak na tržište rada traženjem posla ali koji ne bi mogli u kratkom roku da odgovore na ponudu, one koji ne traže posao aktivno ali bi mogli da počnu da rade u kratkom roku i oni kojima treba posao ali ga ne traže i nisu u poziciji da počnu da rade u kratkom roku.

Sposobnost traženja posla i započinjanja posla u kratkom roku generalno neće biti ravnomerno raspoređena između žena i muškaraca, i to je odavno prepoznato, navodi se na sajtu MOR. „Stoga, za sveobuhvatnu rodnu analizu nezadovoljene potrebe za zapošljavanjem, od ključne je važnosti da se uzmu u obzir sve osobe koje žele posao, ali nisu nužno klasifikovane kao nezaposlene.“

Kako tvrde istraživači, podaci u velikoj meri podržavaju hipotezu da će žene manje nego muškarci ispunjavati kriterijume da se klasifikuju kao nezaposlene. Brojni podaci Međunarodne organizacije rada otkrivaju da, iako je prosečna stopa nezaposlenosti u mnogim zemljama viša za žene nego za muškarce, jaz u zapošljavanju je još izraženiji.

„Procene MOR-a pokazuju da se žene suočavaju sa mnogo većom pauzom u poslovima od muškaraca, pri čemu je globalni jaz u zapošljavanju 2023. za žene iznosio 13,7 odsto, što je mnogo više od stope od 9,3 odsto za muškarce. Nasuprot tome, globalna stopa nezaposlenosti za žene je 5,3 procenta u poređenju sa stopom od 5 procenata za muškarce.“

Ovi nalazi pokazuju da čak i ako žele posao, žene će imati tendenciju da češće ne traže i ređe su dostupne da prihvate posao u kratkom roku, zaključak je analize. „Stoga, volja žena da rade ima tendenciju da izvrši manje neposredni pritisak na tržište rada nego muškaraca, jer više njih neće biti u potrazi i/ili dostupnosti. Dakle, fokusiranje isključivo na stopu nezaposlenosti kada se uzme u obzir nedostatak posla će propustiti veliki broj žena sa iskazanim interesom da imaju posao.“

Ovo je važno upravo zbog kreiranja politika zapošljavanja tvrde istraživači, jer se politike najčešće fokusiraju na smanjenje nezaposlenosti pa nisu efikasne za pomenute kategorije koje ne ulaze u zvanične statistike a koje u većem procentu čine žene.

Analiza takođe pokazuje da najmanji jaz postoji u zemljama sa visokim prihodima, gde muškarci registruju stopu od 7,2 odsto, a žene 9,5 odsto. Međutim, u privredama koje su u razvoju i siromašnijim zemljama, jaz u zapošljavanju ima tendenciju da bude daleko veći, posebno za žene, navodi se.

Podaci potvrđu da se razlika između jaza u zapošljavanju i nezaposlenosti između muškaraca i žena značajno povećava kako nacionalni dohodak opada. „I ne samo to, razlika raste tri puta brže kod žena nego kod muškaraca“, zaključuju istraživači u svom autorskom tekstu.

I.P.

Prethodni članak

Još malo pa ćemo imati i zdravstveno osiguranje na osnovu neplaćenog kućnog rada

Kombo kriza gura polovinu EU u psihološke probleme

Sledeći članak