Konkurs

masina2016_OPENCALL_website-ilustracija

Kritička mašina – Konkurs za učešće u projektu

 

Kontekst kolektiv vas poziva da se prijavite za učešće u seriji seminara koji se realizuju tokom 2016. godine u okviru projekta pod nazivom Kritička mašina.

Čemu Kritička mašina?

Uspostavljanje kapitalističkog sistema je na celom prostoru nekadašnje Jugoslavije dovelo do nestanka, odnosno, privatizovanja infrastrukture koju su radnički pokreti stvarali tokom čitavog XX veka. Time je i levo orijentisana kritička misao u Srbiji izgubila bazu koja bi omogućila njen razvoj, distribuciju i delovanje. U međuvremenu, liberalni i desni narativi u potpunosti hegemonizuju ključna mesta produkcije i distribucije društvene kritike (politička sfera, univerziteti, udruženja, aktivističke grupe, sindikati, mediji). Međutim, u poslednjih nekoliko godina primetan je porast zainteresovanosti za levo orijentisanu teoriju i praksu, kroz lokalnu i regionalnu razmenu znanja između političko-aktivističkih i teorijsko-kritičko-analitičkih inicijativa. Danas možemo da kažemo da određena kritičko-analitička produkcija postoji i cirkuliše i u Srbiji. Međutim, ključno pitanje je kako otvoriti prostor da ovakve kritičke analize zauzmu širi prostor javnog delovanja.

Cilj projekta Kritička mašina je upravo da doprinese obezbeđivanju uslova za kontinuiranu reprodukciju i širenje novog jezika kritike koji bi se bavio analizom društvenih fenomena dostupnoj široj javnosti, na analitički postavljen način, istraživački utemeljen i sa kritičkom oštrinom.

Nakon dve godine postojanja Kritičke mašine – levo orijentisane obrazovne platforme i portala masina.rs, smatramo važnim da nastavimo sa razvijanjem i reprodukovanjem njenih materijalnih i ljudskih kapaciteta.

Kako radi Kritička mašina?

Kritička mašina se realizuje kroz seriju seminara slične strukture i metodologije rada koja se sastoji od radionica, javnih predavanja i tekstualne produkcije:

I seminar: Grad i kriza kapitalizma će preispitivati pitanja savremene proizvodnje grada, migracija, probleme stanovanja, segregacije stanovništva, uloge javnog i privatnog prostora kao i uloge kulture i umetnosti u ovim procesima.

II seminar: Odnos rada i kapitala će ponuditi osnove kritike i analize logike (savremenog) kapitalističkog načina proizvodnje kroz kratak pregled istorije radničkih borbi, sa fokusom na nevidljivi ženski rad i diskusiju o mogućim političkim i ekonomskim alternativama.

III seminar: Komodifikacija javnog sektora – posledice i alternative se bavi procesom komodifikacije i racionalizacije javnog sektora, naročito u zdravstvu i obrazovanju, kao i problematizovanjem položaja mladih u periodu „mera štednji“, velikim procentom nezaposlenosti, i sve češćim zahtevima za neplaćenim i volonterskim radom.

Kako da se uključite u Kritičku mašinu?

Svi oni koji poseduju (minimalno) iskustvo u pisanju, svi/e zainteresovani/e za pomenute teme i zajednički rad kao i studenti/kinje društvenih, političkih i prirodnih nauka, umetnosti, itd. su dobrodošli/e da se prijave. Do 10 polaznika/ca će biti pozvano da učestvuje u radu projekta Kritička mašina.

Molimo vas da pošaljete prijavu (u word, odt ili pdf formatu) koja će sadržati:

  • narativnu biografiju (do 500 reči) koja će uključiti sfere vaših interesovanja; dosadašnja iskustva u školovanju, studiranju i radu
  • motivaciono pismo (do 500 reči) koje će odgovoriti na sledeća pitanja: Zašto ste zainteresovani za ove teme? Da li ste imali nekog prethodnog iskustva u bavljenju ovim temama? Šta očekujete od seminara? Da li mislite da možete da se posvetite učešću u seminarima u kontinuitetu u postavljenom vremenskom periodu?
  • kontakt (e-mail adrese i broj mobilnog telefona);

Kandidati se prijavljuju za učešće na sva tri seminara.

Prijavu poslati najkasnije do 20. januara 2016. na sledeći e-mail: info@masina.rs

O odlukama ćete biti obavešteni 1. februara 2016.

Za sva dodatna pitanja možete pisati na e-mail: info@masina.rs

Učestvovanje u projektu je besplatno. Projekat se realizuje u Beogradu. Troškovi prevoza za polaznike van Beograda su obezbeđeni.

 

Projekat je podržan od strane Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe