Nezaposlene žene koje se staraju o domaćinstvu imaće zdravstveno osiguranje

Bez rodne perspektive u Programu ekonomskih reformi za naredne tri godine

Analiza „Rodna perspektiva u Programu ekonomskih reformi za period od 2022. do 2024. godine“ autorke Sarite Bradaš je pokazala da ERP nije uopšte uključio rodnu perspektivu.

Analiza „Rodna perspektiva u Programu ekonomskih reformi za period od 2022. do 2024. godine“ autorke Sarite Bradaš je pokazala da ERP nije uopšte uključio rodnu perspektivu.