Zakon o socijalnoj karti: previše ličnih podataka korisnika, premalo transparentnosti

Mreža ESCR-Net i Inicijativa A 11 održale su konferenciju za medije na kojoj je predstavljeno zajedničko pravno mišljenje (amicus brief) pripremljeno u postupku za ocenu ustavnosti Zakona o socijalnoj karti, a koje je danas dostavljeno Ustavnom sudu.

Mreža ESCR-Net i Inicijativa A 11 održale su konferenciju za medije na kojoj je predstavljeno zajedničko pravno mišljenje (amicus brief) pripremljeno u postupku za ocenu ustavnosti Zakona o socijalnoj karti, a koje je danas dostavljeno Ustavnom sudu.