Šta će država odgovoriti sekretarijatu Bernske konvencije?

Vlada Srbije bi do januara morala da se pred nezavisnim telom Saveta Evrope izjasni o mogućoj šteti po životnu sredinu od dva nova rudnika u jugoistočnoj Srbiji.

Vlada Srbije bi do januara morala da se pred nezavisnim telom Saveta Evrope izjasni o mogućoj šteti po životnu sredinu od dva nova rudnika u jugoistočnoj Srbiji.