Sednica radne grupe

Nacionalni konvent o EU: Zaustaviti fragmentaciju radnog zakonodavstva i primenu Zakona o socijalnim kartama

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati pregovaračka poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Socijalna politika i politika zapošljavanja, je vlastima uputila niz zahteva u cilju poboljšanja radnog i materijalnog položaja većine ljudi u Srbiji.

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati pregovaračka poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Socijalna politika i politika zapošljavanja, je vlastima uputila niz zahteva u cilju poboljšanja radnog i materijalnog položaja većine ljudi u Srbiji.