znakovi pored puta

Odbor za zaštitu životne sredine Univerziteta u Beogradu saopštava da Projekat „Jadar“ nema razumno obrazloženje

„Zastupnici ‚Rio Sava Exploration‘ uporno ističu da tehničku dokumentaciju pripremaju "najbolje svetske kompanije" i da ne postoji razlog za brigu od ozbiljnih ekoloških incidenata, iako planiraju da za sobom ostave deponije sa desetinama miliona tona opasnog otpada u dolinama bujičnih reka“, konstatuje se u saopštenju Odbora za zaštitu životne sredine Univerziteta u Beogradu.

„Zastupnici ‚Rio Sava Exploration‘ uporno ističu da tehničku dokumentaciju pripremaju “najbolje svetske kompanije” i da ne postoji razlog za brigu od ozbiljnih ekoloških incidenata, iako planiraju da za sobom ostave deponije sa desetinama miliona tona opasnog otpada u dolinama bujičnih reka“, konstatuje se u saopštenju Odbora za zaštitu životne sredine Univerziteta u Beogradu.