Kišnica više nigde na Zemlji nije za piće

Gotovo svuda na planeti kišnica sadrži previsoke koncentracije večnih hemikalija, pokazuju najnovija istraživanja.

Gotovo svuda na planeti kišnica sadrži previsoke koncentracije večnih hemikalija, pokazuju najnovija istraživanja.